Одобрени пројекти Музеја Крајине

Министарство културе и информисања објавило je резултате конкурса за неколико области у оквиру области културног наслеђа. Одобрени су следећи пројекти Музеја Крајине и његових сарадника у вредности од 12.200.000,00 динара:

ЗА ОБЛАСТ МУЗЕЈСКОГ НАСЛЕЂА:

Музеј Крајине:

  1. Извођење стабилног система за аутоматско откривање и дојаву пожара у објектима Музеја Крајине – 4.000.000,00.

 

ЗА ОБЛАСТ АРХЕОЛОШКОГ НАСЛЕЂА:

Музеј Крајине:

  1. Археолошка ископавања локалитета Егета – 1.200.000,00 динара.
 

Археолошки институт у Београду:

  1. Врело – Шаркамен, археолошка истраживања, презентација и промоција – 1.0000,00.
 
Балканолошки институт САНУ:
 
      1. Археолошко ископавање локалитета „Ћетаће“ – Радујевац, општина Неготин, надомак ушћа Тимока у Дунав, у саставу Римског Лимеса – 1.000.000,00.
 
ЗА ОБЛАСТ НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА
 
Музеј Крајине:
 
     1. Археолошко налазиште Врело – Шаркамен, Пројекат конзерваторско-рестаураторских радова на откривеним и археолошки истраженим архитектонским садржајима – северне куле западне капије са належућим бедемом (кула бр.2, сектор III) – 5.000.000,00.

Насумични чланци:

Архива вести