Издавачка делатност

Издавачка делатност Музеја Крајине често је била ограничена финансијским средствима. Међутим,  стручњаци музеја проналазили су разне начине да рад на прикупљању, чувању, заштити и проучавању покретних културних добара презентују широј јавности. Када је основан 1934. године, управа Музеја је у локалном листу  Крајинске новости редовно објављивала чланке о поклонима нашем Музеју, тако да је на тај начин јавност била упозната са богаћањем и садржином музејских збирки. После Другог светског рата, у недостатку средстава за сопствену издавачку делатност, текстове о културно-историјској прошлости нашег краја и музеологији, стручњаци музеја настављају да објављују у локалном листу Крајина, као и у часописима Развитак, Старинар, Гласник Етнографског музеја, Баштиник, Мокрањац, Буктиња и да на тај начин доприносе афирмацији музеја.

Изложбени каталози такође представљају издања која афирмишу музеј, јер они прате и остављају коначан траг о изложбама у нашој организацији. Готово да нема изложбе коју је Музеј организовао а да је не прати каталошко издање, било да се ради о скромном каталогу на два листа или тематским из разних области музејске делатности који су стручно веома садржајни.

Значајан је број публикација, које је Музеј објавио самостално или као суиздавач, везаних за културну историју Тимочке Крајине и музеологију, и на тај начин учинио доступним и приближио наш крај и музејске збирке како посетиоцима, тако и заинтересованим за уметничке и културно-историјске вредности Неготина и Тимочке Крајине.

Издања Музеја Крајине:

1. Војиновић, Станиша: Сима Милутиновић Сарајлија у Крајини и Кључу

Станиша Војиновић.- Кладово–Неготин: Музеј Крајине: Историјски архив Крајине, Кључа и Пореча, 1987 (Кладово: Раднички универзитет, Штампарија).- 76. стр.: илустр.; 24 цм.

Књига је издата поводом обележавања два века од рођења Вука Стефановића Караџића и у знак сећања на рад и боравак Симе Милутиновића Сарајлије у Крајини и Кључу.

2. Благојевић, Божидар: Неготин и Крајина: 1941-1944

Божидар Благојевић; књ.4.- Неготин: Музеј Крајине: Историјски архив Крајине, Кључа и Пореча, 1988 (Бор: Бакар).- 234 стр.: илустр.; 24 цм.

У овој књизи су на хронолошки начин приказана историјска збивања кроз успоне и падове, личне и колективне драме становништва од двадесетседмомартовских догађаја 1941. до ослобођења Крајине 1944. године.

3. Музеј Крајине Неготин, Музеј Хајдук Вељка

Krajina Museum of Negotin, Haiduk Veljko Museum

[аутори текстова Никола Плавшић… [др.]; мапе Зоран Попески; скице Зоран Јосић; фотографије Јован Шурдиловић; превод Милутин Довијанић, Кледи Васић].- Неготин, Музеј Крајине, 1997 (Неготин: Форма Фотографика).- 33стр.: илустр.; 24 цм.

Музеј Крајине објављује каталог поводом отварања новог објекта Музеја Хајдук Вељка у кући са аркадама 12.09.1997. године.

4. Томовић, Миодраг: Врело – Шаркамен : Царска палата : златни накит из маузолеја у Шаркамену

Миодраг Томовић, Чедомир Васић; [превод Сташа Бабић; фотографије Владимир Поповић, Миодраг Томовић; планови Чедомир Васић].- Београд: Народни музеј; Неготин: Музеј Крајине, 1997 (Беочин: Ефект).- 33 стр.: илустр.; 24 цм.

На спор. насл. стр.: Vrelo – Šarkamen, The Imperial Palace: the golden jewellery from the mausoleum at Šarkamen/ Miodrag Tomović, Ćedomir Vasić.

5. Станковић, Момчило: Никад побеђени

Момчило Станковић.- Неготин, Музеј Крајине, 1997 (Бор: Cepprint).- 192 стр. : илустр.; 24 цм.

Књига је посвећена народноослободилачкој војсци  и погинулим у Тимочкој Крајини у периоду од 1941. до 1945. године.

6. Плавшић, Никола: Штампарство и штампа у Неготинској Крајини (1889-1999)

Уредник Никола Плавшић; фотографија Драган Николић.- Неготин: Неготинска штампарија : Музеј Крајине, 1999 (Неготин: Неготинска штампарија).-  224 стр. : илустр. ;  22 цм.

Књига је штампана поводом 110 година штампарства и штампе у Неготинској Крајини и 65 година Музеја Крајине.

7. Чучук Стана: у књижевности и историји

Живорад-Жика Лазић, Душица Поповић Стојковић.- Неготин: Неготинска штампарија : Музеј Крајине : Народна библиотека, 1999 (Неготин: Неготинска штампарија).- 223 стр. : илустр. ; 21 цм.

Публикација штампана поводом обележавања 150 година од смрти Стане Пљештић – Чучук Стане. Књига обухвата три посебна текста, монодраму и роман Живорада Жике Лазића и историографски текст Чучук Стана, Душице Поповић Стојковић.

8. Симић, Александар: Основна школа у Речки 1846-2001

Александар Симић.- Неготин: Музеј Крајине, 2001 (Неготин: Форма Фотографика).- 208 стр. : илистр. ; 23 цм.

Књига је издата поводом 155 година постојања и рада школе у Речки.

9. Димиресковић-Папалуцић, Даница: Павле Чортановић сликар у Неготину

Даница Димиресковић-Папалуцић.- Неготин : Музеј Крајине, 2003 (Неготин: Естетика).- 42 стр. : илустр. ; 21 цм.

Публикација штампана поводом обележавања два века храма Рођења Пресвете Богородице у Неготину, 170 година од ослобођења од Турака и присаједињења нашег краја држави Србији и 190 година од погибије Хајдук Вељка Петровића.

10. Редефинисање етнографског музејског премета. 2, Подела и назив збирки : зборник радова

Стручни скуп Етнолошке секције Музејског друштва Србије, Неготин, 8.11.2007. године. Неготин: Музеј Крајине, 2008 (Зајечар: ДЕРКС).- 64 стр. : фотогр. ; 28 цм.- (Едиција материјала са стручних скупова) МДС-а ; св. бр. 6)

Публикација садржи 7 саопштења са научног скупа на наведену тему.

11. Петровић, Емила : Стари неготински занати

Емила Петровић.- Неготин : Музеј Крајине, 2011 (Неготин : Првенац).- 54 стр. : илустр. ; 24 цм.

Публикација је штампана у оквиру пројекта ”Стари неготински занати”  који је финансирало Министарство културе Републике Србије.

12. Сакрална топографија Неготинске Крајине

Приредио Ненад Макуљевић.- 1изд.- Неготин : Музеј Крајине, 2012 (Београд: Цолографик).- 342 стр. : илустр. ; 24 цм.

Ова књига је настала као резултат сарадње Одељења за историју уметности Филозофског факултета у Београду и Музеја Крајине у Неготину. Штампање публикације помогло је Министарство културе Републике Србије. У књизи се на ”основу теренских истраживања, архивских извора и литературе анализирају токови црквене културе и приказују парохијски православни храмови на подручју Неготинске Крајине, то јест савременог Архијерејског намесништва Неготинског”.

13. Васић, Надица: Трагови у времену

Надица Васић.- Неготин : Музеј Крајине, 2013 (Неготин : Графика ”Првенац”).- 148 стр. : илустр. ; 25 цм.

У књизи ”Трагови у времену” је представљено 36 текстова о прошлости Неготина и Неготинске Крајине, у којој су заправо у текст преточене документарне истоимене емисије ауторке које су приказиване у програму РТВ ”Крајина” и резултат су дугогодишњег истраживачког рада.

14. Музеј Хајдук Вељка

Аутори текстова Гордан Јањић… [и др.] ; превод на енглески Радмила и Ненад Мардаљевић.- Неготин : Музеј Крајине, 2013 (Неготин : Првенац).- 92 стр. :  илустр. ; 24 цм.

Каталог Музеја Хајдук Вељка штампан је поводом обележавања два века од погибије легендарног јунака  браниоца Неготина.

15. Булатовић, Александар : Неготин: културна стратиграфија праисторијских локалитета Неготинске Крајине

Александар Булатовић, Александат Капуран, Гордан Јањић.- Београд : Археолошки институт ; Неготин : Музеј Крајине, 2013 (Ниш: Галаксија).- 229 стр. : илустр. ; 30 цм.

Књига је резултат научноистраживачког пројекта Археологија Србије: културни идентитет, интеграциони фактори, технолошки процеси и улога централног Балкана у развоју европске праисторије.

Штампање монографије финансијски помогло Министраство културе Републике Србије.

16. Петровић, Емила: Водич кроз етнолошку збирку Музеја Кајине

Емила Петровић.- Неготин: Музеј Крајине, 2014 (Неготин: ”Првенац”).- 127 стр. : илустр. ; 21 цм.

Израда књиге реализована је уз финансијску подршку Министарства културе Републике Србије.

17. Музеј Крајине: 1934-2014. године

аутори Гордан Д. Јањић … и др.- Неготин: Музеј Крајине, 2014 (Неготин: Првенац).- 181 стр.  : илустр. ; 29 цм.

Монографија о Музеју Крајине штампана је поводом 80 година постојања установе. Кроз бројне текстове и фотографије о збиркама и поставкама музеја, педагошки рад, као и издавачку делатнос музеја упознаћете се са развојем установе која заузима важно место у чувању и обликовању националног идентитета. 

18. Мокрањчева кућа у Неготину

Аутори Ненад Макуљевић … [и др.]; приредио Ненад Макуљевић.- Неготин: Музеј Крајине, 2015 ( Неготин: Графика првенац).- 98 стр. : илустр. ; 21 х 21 цм.

Монографија ”Мокрањчева кућа” настала је на основу архивске грађе, литературе, уметничких дела изложених у родној кући великог српског композитора и Мокрањчевих знаменитости. Резултат је сарадње између Музеја Крајине и Одељења за историју уметности Филозофског факултета у Београду.

Штампање публикације финансијски је подржало Министарство за културу и информисање Републике Србије.

19. Мокрањске стене: културно наслеђе Неготинске Крајине: зборник радова

Уредници Александар Н. Капуран, Александар Т.  Булатовић.- Неготин: Музеј Крајине, 2015 (Неготин: Првенац Плус).- 140 стр. : илустр. ; 30 cm.

Зборника радова ”Мокрањске стене” представља скуп 10 ауторских текстова, написаних научним апаратом и рецензираних, који као тему имају проблематику везану за културну стратиграфију вишеслојног локалитета Мокрањске стене.Овом публикацијом аутори су желели да упознају ширу јавност са културним наслеђем Неготинске Крајине али и да скрену пажњу на алармантно стање овог културног добра и потребом заштите утврђења са некрополом, који се већ годинама налази на удару илегалних копача.

Штампање публикације финансијски је подржало Министарство за културу и информисање Републике Србије и Општина Неготин.

20. Римљани на Ђердапу: историја и натписи

Мирослава Мирковић.- Зајечар: Народни музеј; Неготин: Музеј Крајине, 2015 (Зајечар: Деркс).- 136. стр : илустр.; 30 cm.

У овој студији разматра се римска власт на горњомезијском Дунаву, у области дунавског теснаца. Студија почива на изучавању епиграфског материјала који је укључен као католог на крају студије. Представљени су бројни натписи из Ђердапа, царски, војнички, вотивни и почасни, надгробни и остали, који садрже аутентичне подаке о војси, утврђењима и народу у време када је Подунавље било део великог Римског царства.

У студију је укључен Гамзиград, иако излази из географских оквира Ђердапа. Гамзиград је укључен у разматрања о војним печатима на опекама  који пружају корисне информације о одредима који су учествовали ван свог  сталног логора у грађевинским радовима.

21. Музејска заоставштина Стевана Мокрањца: (писма и разгледнице)

Ивица Трајковић; [превод на енглески Весна Првуловић] = Museum Legacy of Stevan Mokranjac: (letters and postcards) / Ivica Trajković; [english translation Vesna Prvulović]. – Неготин: Музеј Крајине, 2016 (Неготин: Првенац плус). – 128 стр.: илустр.; 21 х 21 cm.

У уводном делу књиге дат је кратак историјат неготинског музеја, затим биографија славног композитора, као и текст о Родној кући Стевана Мокрањца. Збирка Стевана Мокрањца детаљно је описана. Oписан је његов боравак у Карловим Варима, дати су текстови писама која је оданде писао својој супрузи Марији – Мици Мокрањац, а која су део збирке и чувају се у Музеју. Приказан је и Маријин дневник,  драгоцени документ писан много година после Мокрањчеве смрти. Каталошки су пописане све разгледнице из Збирке Стевана Мокрањца. Књига је писана двојезично, на српском и енглеском језику и садржи доста илустрација.

22. Тимочка епархија и храм Светог Јеремије у Црномасници

Јордан Трокановић.- Неготин: Музеј Крајине; Црномасница: Месна заједница, 2016 (Неготин : Првенац).- 116. стр. : илистр. ; 24 цм.

Публикација „Тимочка епархија и храм Светог Јеремије у Црномасници“ упознаје читаоце са бројним догађајима црквене и цивилне историје Видинског санџака, Тимочке Крајине и Црномаснице. Подељена је на дванаест поглавља. У првом делу публикације представљен је историјат средњевековне Српске православне цркве, биографије црквених великодостојника у Тимочкој епархији и неки црквени објекти у Неготинској Крајини. У другом делу представљен је историјат и настанак Црномаснице, порекло становништва и верски живот у селу, као и изградња храма Светог Јеремије у Црномасници. Књига је богато документована сликама, картама и факсимилима.

 

23. Aрхеологија Музеја Крајине

Гордан Јањић.- Неготин: Музеј Крајине, 2016 (Неготин: Првенац).- 151 стр. : илуст. ; 29 цм

”Археологија Музеја Крајине, са каталогом најзначајнијих предмета из праисторијске, античке  и средњевековне збирке, је прва публикација музеја, којом се широј јавности презентује богат археолошки фонд наше установе. Књигом је обухваћен историјат археолошких истраживања на простору који својом јурисдикцијом покрива Музеј Крајине у Неготину, настанак првих археолошких збирки и формирање археолошког фонда музеја.

Предмети обухваћени  каталогом су представљени по идентичном редоследу који се може пратити кроз сталну археолошку поставку а подразумевају период од око 5500 година пре нове ере до XV века. Они су уједно и сведочанство о непрекидном континуитету живота на овим просторима.”

Објављивање ове публикације омогућили су Министарство култуте и информисања Републике Србије и Музеј Крајине.

 

24. Ђенерал Јован Мишковић – Неумрла звезда Србије

Миодраг Јонић-Крајинац –  Неготин : Музеј Крајине, 2017 (Неготин : Графика Првенац). – 322 стр. : илустр. ; 21 cm.

Ова публикација има за циљ да укаже јавности на огроман значај генерала Мишковића у српској историји. Аутор је свој рукопис поделио на 25 поглавља и  користећи изворе и литературу детаљно је приказао биографију генерала Мишковића, његову војничку каријеру, као и обиман генералов рад на другим научним пољима. Описао је његов допринос реорганизацији војске, развоју географије, етнографије, археологије, војне историје. Дат је и преглед рада генерала Мишковића у више удружења у Србији и његова библиографија.

 

25. Јунак од сабље : Хајдук Вељко Петровић као инспирација уметницима у Неготину

Весна Стаменковић ; [превод на енглески Весна Првуловић ; фотографије Зоран Радосављевић-Кики] = The Hero of the Sabre : Hajduk Veljko Petrović as an inspiration to artists in Negotin / Vesna Stamenković ; [English translation Vesna Prvulović ; photographs Zoran Radosavljević-Kiki]. – Неготин : Музеј Крајине = Negotin : The Krajina Museum, 2017 (Неготин : Линотип = Negotin : Linotip). – 147 стр. : илустр. ; 21 x 21 cm.

Поводом обележавања двадесет година од оснивања Музеја Хајдук Вељка, Музеј Крајине у Неготину објављује публикацију Јунак од сабље, Хајдук Вељко Петровић као инспирација уметницима у Неготину. Ова публикација говори о споменицима културе у Неготину посвећеним Хајдук Вељку, са посебним освртом на колекцију његових портрета, који представљају значајан део богатог фонда уметничке збирке Музеја Крајине. Дела наведена у овој публикацији представљају трајна и значајна уметничка остварења, која ће идејним и естетским квалитетима остати као порука будућим поколењима.

 

26. У очима посетилаца : Музеј Крајине кроз историју настанка, сталне поставке и Књигу утисака

Сања Радосављевић; [фотографије Зоран Радосављевић Кики, Станко Костић, Драгослав Илић]. – Неготин : Музеј Крајине, 2018 (Београд : Мамиго плус). – 227 стр. : илустр. ; 21 cm.

Проучавајући прошлост своје институције, уз неизбежно изучавање и музеологије, ауторка је резултате свога истраживања презентовала пред читаоце у оквиру четири тематске целине. У првој је приказала општи историјат музеја, са тежиштем на централном објекту, са основном комплексном поставком. У другом делу приказан је историјат тематске сталне поставке у родној кући Стевана Стојановића Мокрањца, док је у трећој презентован историјски развој тематске поставке о Хајдук Вељку Петровићу. Четврти део представља засебну целину, усмерену ка резултатима рада са музејским посетиоцима, са посебним тежиштем на записима из књига утисака.

Ову књигу је Сања Радосављевић написала јасним, разумљивим, уједначеним стилом, а на основу богатог списка литературе и доступне архивске грађе. Зато књига представља не само драгоцено штиво за упознавање са прошлошћу неготинског музеја и културе уопште, већ и једну од студија случаја за изучавање музеја у Србији, а такође је и иницијатор за настанак будућих сродних радова.

 

27. Крајинци и Тимочани у Великом рату

Драгољуб Ж. Филиповић. – Неготин : Музеј Крајине, 2018 (Неготин : Графика Првенац). – 260 стр. : илустр. ; 30 cm.

Сто година је прошло од дана када је Аустроугарска монархија, као највећа разуздана звер, кренула на један мали, питоми и љубављу загрљени народ, са жељом да га биолошки уништи, а његову државу избрише са географске карте суверених држава. Охолост, самоувереност и мржња заслепили су дива који у мраку слепила није могао да види неуништиво оружје духа кога је имао у изобиљу српски народ. Не сагледавши снагу тог оружја аустроугарска солдатеска је, користећи се обманама и преварама, које је Филиповић сликовито изнео, кренула на Србију. Сарајевски атентат са својим последицама, Аустроугарска је покушавала да вешто искористи као оправдање за војнички поход на Србију са циљем њеног државног, етничког, па чак и биолошког уништења.

У прикупљању, обради и анализи појединих података из Великог рата, аутор Драгољуб Филиповић је желео да се oстављени не забораве, а заборављени врате у сећања потомака, јер само сећања могу да сачувају прошлост и њене сенке, славу и понос оних који су знали шта је љубав, патриотизам и храброст, издвајајући посебно те врлине из брлога мржње, издајства и кукавичлука којим је већи део света био захваћен.

 

28. Зборник текстова Николе Плавшића објављених у часопису “Мокрањац” : (2000-2017)

Никола Плавшић ; [фотографије Зоран Радосављевић – Кики]. –

Неготин : Музеј Крајине, 2018 (Неготин : Графика “Првенац”). – 170 стр. : илустр. ; 24 cm.

Музеј Крајине, као једна од најстаријих музејских установа у Србији, већ 85 година брине о културном наслеђу Неготинске Крајине, а пре 55 година  музејском старању поверена је и родна кућа Стевана Мокрањца, по многима најзначајнијег српског композитора. Никола Плавшић, познати хроничар Неготина, већи део свог радног века провео је као историчар Музеја Крајине, а и после одласка у пензију наставио је са својим истраживачким радом. Бројне су области интересовања нашег драгог професора и кустоса, а значајно место у истраживањима господина Плавшића заузима тема музике и традиције хорског певања у Неготину и Крајини. Поводом 85 година од оснивања Музеј Крајине је издао публикацију у којој су сабрани сви текстови везани за живот и стваралаштво Стевана Мокрањца, а које је виши кустос Музеја Крајине, Никола Плавшић годинама објављивао у часопису “Мокрањац”.

 

29. Видинска митрополија у Османском царству

Јордан Трокановић – Неготин: Музеј Крајине, 2019 (Negotin : Blašcopy). – 116 str. : ilustr. ; 24 cm.

Монографија Јордана Трокановић Видинскa митрополија у Османском царству обрађује период митрополије са мало познатих докумената и недовољно проучен са историјског и културолошког, па и црквеног аспекта. Истраживање се највише базира на налазима бугарских и српских аутора и на турским архивским документима. Има и познатих записа, али се у монографији види другачији приступ и редослед и хронологија изнетих чињеница. Обрађен је доста и период Видинске кнежевине и царевине пре доласка Османлија на Балкан.

 

30. Посетиоци и Музеј : педагошка делатност Музеја Крајине у Неготину : 1972-2019

Сања Радосављевић ; [фотографије Весна Николић, Сања Радосављевић]. – Неготин : Музеј Крајине, 2019 (Београд : Мамиго плус). – 113 стр. : илустр. ; 21 cm.

Публикација Педагошка делатност Музеја Крајине у Неготину, 1972–2019. године настала је на основу стручног рада за звање кустос – педагог који је ауторка радила током 2018. године. Публикација обухвата четири целине. У првој целини дат је уопштен приказ рада музејског педагога и његова улога у информалном образовању посетилаца музеја, док преостале три целине говоре о раду педагошке службе Музеја Крајине од оснивања 1972. године до данас.

 

31. Прахово од римског доба до данас

Велимир Мики Траиловић.- Неготин: Народна библиотека „Доситеј Новаковић“; Музеј Крајине; Историјски архив, 2019 (Зајечар: Деркс).- 517 стр. : илустр. ; 25 цм.

Монографија  Прахово од римског доба до данас читаоцу даје увид у историјски, етнолошки, политички, економски развој Прахова, сеоског насеља, које се налази на самој обали Дунава, у близини ХЕ Ђердап 2. Истраживачки рад на овој публикацији даје допринос у очувању културног наслеђа овог дела Србије.

 

32. Прича о Мокрањцу

Весна Јањић ; илустрације Драгана Јаћимовић ; [превод на енглески Данијела Дуркалић]. – Неготин : Музеј Крајине, 2019 (Београд : Мамиго). – 45 стр. : илустр. ; 23 cm. Насл. стр. приштампаног енгл. превода: The story of Mokranjac / Vesna Janjić ; illustrations Dragana Jaćimović. – Оба текста штампан у међусобно обрнутим смеровима. – Тираж 300. – Стр. 4-5: Предговор / Емила Петровић. – Лексикон мање познатих речи: стр. 44. – Библиографија: стр. 45.

Публикација “Прича о Мокрањцу” намењена је превасходно деци, али и одрастао појединац може да завири у ове написане редове, који представљају пригодан облик комуникације и едукације. Књига је структурирана као дедуктивна форма, тако што се најпре представљају опште карактеристике једног детињства, али се, такође, издвајају и специфичности везане за дечаков таленат. Она представља много више од једноставног прелиставања биографске јединице. Водећи нас кроз композиторов живот, ауторка нам помаже да поступно, помоћу разних детаља, стекнемо симпатије према композитору и поштовање према његовом врхунском стваралаштву.

Ауторка наводи младе како да препознају и науче шта је вредно и успева у тој намери и, најзад, можда и најважнија карактеристика и вредности ове књиге јесте чињеница да је ауторка Весна Јањић у овим редовима успела да покаже духовно богатство једног народа, где су језик и култура заувек сачуване у композицијама Стевана Мокрањца.

Објављивање ове публикације омогућило је Министарство култуте и информисања Републике Србије.

 

33. Књижарство и штампарство у Неготину : 1888–1945

Сузана Сиротовић . – Неготин : Музеј Крајине, 2020 (Нови Сад : Sajnos). – 87 стр. : илустр. ; 20 cm

Тираж 500. – Стр. 5-7: Предговор/ Јелица Илић. – Биографија аутора: стр. 85. – Библиографија аутора: стр. 85. – Библиографија: стр. 78-79. – Регистар.

Књига „Књижарство и штампарство у Неготину: 1888-1945.“ ауторке Сузане Сиротивић пружа веома исцрпне податке везане за историју књижарства и штампарства у  Неготину. Издавање ове публикације омогућило је Министарство културе и информисања РС.

 

34. Неготинска штампа: 1890–1945

Сузана Сиротовић – Неготин : Музеј Крајине, 2020 (Нови Сад : Sajnos). – 111 стр. : илустр. ; 20 cm

Тираж 500 – Стр. 5–6: Предговор/ Јелица Илић. –Биографија аутора: стр. 110. – Библиографија: стр. 106-107 – Регистар.

Публикација „Неготинска штампа: 1890–1945.“ ауторке Сузане Сиротовић пружа хронолошки преглед штампе у Неготину у периоду од 1890. до 1945. године. Штампање публикације омогућило је Министарство културе РС.

 

35. Прича о Хајдук Вељку

Весна Јањић ; илустрације Драгана Јаћимовић ; [превод на енглески Данијела Дуркалић]. – Неготин : Музеј Крајине, 2020 (Нови Сад: Сајнос). – 49,47 стр. : илустр. ; 23 cm. Насл. стр. приштампаног енгл. превода: The story of Hajduk Veljko / Vesna Janjić ; illustrations Dragana Jaćimović. – Оба текста штампана у међусобно обрнутим смеровима. – Тираж 1000. – Стр. 4-5: Предговор / Весна Николић. – Лексикон мање познатих речи: стр. 46. – 47. – Напомене: стр. 43. – Библиографија: стр. 48.– 49. 

Публикација о животу Хајдук Вељка Петровића намењена је деци школског узраста. Она садржи текст и ликовне илустрације прилагођене деци које омогућавају најмлађим посетиоцима музеја да на занимљив начин сазнају више о легендарном јунаку.

Објављивање ове публикације омогућило је Министарство култуте и информисања Републике Србије.

36. Волим Мокрањца

Пише Весна Николић ; црта Исидора Живковић Дудок. – Неготин: Музеј Крајине, 2020 (Београд : „Дунав“). – [23] стр. ; илустр. 24 cm

Тираж 300.

Публикација „Волим Мокрањца“ намењена је најмлађем узрасту. Идеја ауторке Весне Николић била је, да кроз причу девојчице о композитору Стевану Мокрањцу и шетњу кроз његову родну кућу у Неготину, уведе малишане у свет културе и уметности. Сјајни цртежи Исидоре Живковић Дудок најмлађој популацији пружају савршен доживљај и уводе их у свет музике.

Објављивање ове публикације омогућило је Министарство културе и информисања РС.

 

37. ВРЕЛО – Шаркамен код Неготина тетрархијска резиденција Максимина даје

Гордан Јањић, Софија Петковић, Игор Бјелић ; [превод на енглески Милош Рајић] = Vrelo – Šarkamen near Negotin tetrarchic residence of Maximinius Daia / Gordan Janjić, Sofija Petković, Igor Bjelić ; [english translation Miloš Rajić]. – Неготин : Музеј Крајине = Negotin : Krajina Museum, 2021 ( Нови Сад = Novi Sad : Сајнос). – 139 стр. ; илустр. ; 24 cm

Упоредо срп. текст и енгл. превод. – Текст штампан двостубично. – Тираж 500. – Стр. 5-6: Увод / Адам Црнобрња. Биографије: стр. 131-138. – Библиографија: стр. 123-130.

У овој публикацији аутори нам представљају најновије резултате археолошких истраживања и архитектонских испитивања терархијске резиденције императора Максимина Даје на локалитету Врело – Шаркамен код Неготина.

Објављивање ове публикације омогућило је Министарство културе и информисања Републике Србије.

 

38. Летопис Народног музеја Крајине – Неготин (1934-1979)

Приредили Сања Радосављевић, Милица Стевановић, Ивица Трајковић.- Неготин : Музеј Крајине, 2021 (Београд : Мамиго плус). – 175 стр. : илустр. ; 25 цм

Публикација “Летопис Народног музеја Крајине – Неготин” важи за историјски извор првог реда којим се чува сећање на истакнуте људе и догађаје који су обележили живот Музеја током 45 година рада. Настао је записивањем службеника Музеја што пуким преписивањем, што записивањем непосредних учесника у догађајима. У њему су забележени сви важни догађаји: оснивање Музеја, настајање збирки, реализација изложби, успеси у целокупном раду на откривању, прикупљању, истраживању, документовању, проучавању, вредновању, заштити, очувању, представљању, интерпретацији, коришћењу и управљању музејским наслеђем.

Вредност Летописа је и у томе што су из мноштва докумената, записника са седница Управног и Надзорног одбора Музеја, Извештаја о раду издвојени најзначајнији подаци и догађаји и записани у један документ из кога се може видети рад Музеја од оснивања до 1979. године. Након 1979. године ова врста докумената почела је да се чува у штампаном облику. Они се данас могу пронаћи у архиви Музеја, те је то један од разлога зашто се књига завршава са овом годином.

Објављивање ове публикације омогућило је Министарство културе и информисања Републике Србије.

 

39. Војвода Неготинске нахије : каталог изложбе

Весна Николић, Сања Радосављевић, Ивица Трајковић ; [фотографије Зоран Радосављевић – Кики, Станко Костић]. – Неготин : Музеј Крајине, 2022 (Неготин : Графика Првенац“). – 40 стр. : фотогр. ; 25 цм.

Изложба и каталог Војвода Неготинске нахије посвећени су јунаку Првог српског устанка Вељку Петровићу који је погинуо бранећи Крајину и Неготин од Турака. Каталог изложбе прати животни пут и дело Хајдук Вељка и упознаје нас са споменицима културе у Неготину посвећеним овом јунаку.

 

40. Момчило Ст. Мокрањац - хемичар, професор и токсиколог: каталог изложбе

Данијела Ђукић-Ћосић, Емила Петровић; [фотографије Сања Радосављевић]. – Неготин : Музеј Крајине, 2021 (Београд : Мамиго плус д.о.о). – 24 стр. : фотогр. ; 20 цм.

Изложба и каталог посвећени су проф. др Момчилу Ст. Мокрањцу. Каталог изложбе прати животни пут и дело Момчила Ст. Мокрањца, хемичара, професора и токсиколога.

41. Каталог Ликовне збирке Музеја Крајине у Неготину

Весна Николић; [фотографије Зоран Радосављевић – Кики]. – Неготин: Музеј Крајине, 2023 (Beograd: Službeni glasnik). – 264 стр. : илиуст. ; 27 cm

Тираж 300. – Стр. 9-11 : О значају Ликовне збирке Музеја Крајине у Неготину/ Милена Милошевић Мицић.

Из рецензије:

Каталог Ликовне збирке Музеја Крајине у Неготину представља свеобухватни преглед збирке намењен стручној и најширој јавности. Текстуални део каталога доноси податке и историјске чињенице о значајним људима Неготинске Крајине, важним догађајима и изложбама, значајним уметницима, околностима у којима су они стварали и њиховим везама са Неготином. Каталог 417 уметничких дела,  која се чувају у Музеју Крајине, дат је у колору, са каталошким јединицама и библиографијом уметничких дела. Публикација има велики значај за презентацију богате културне баштине не само Музеја Крајине већ и Србије, с обзиром на то да се у Ликовној збирци Музеја Крајине налазе дела неких од најзначајних српских сликара, Павла Чортановића, Уроша Предића, Милисава Марковића, Тодора Швракића, Бранка Омчикуса, Радислава Тркуље и других.