Јавне набавке

ПРАВИЛНИК 2015.

ПРАВИЛНИК 2020.

2016. година

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА САНАЦИЈУ НОСЕЋЕ ДРВЕНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ КУЋЕ СТЕВАНА МОКРАЊЦА У НЕГОТИНУ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА САНАЦИЈУ НОСЕЋЕ ДРВЕНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ КУЋЕ СТЕВАНА МОКРАЊЦА У НЕГОТИНУ

Измене и допуне конкурсне документације

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

2017. година

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за реконструкцију објекта Музеја Крајине у Неготину

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за реконструкцију објекта Музеја Крајине у Неготину

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ поступка без објављивања позива за додатне радове на санацији носеће дрвене конструкције куће Стевана Мокрањца у Неготину

KOНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за додатне радове на санацији носеће дрвене конструкције куће Стевана Мокрањца у Неготину

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА за радове на реконструкцији објекта Музеја Крајине у Неготину 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА за додатне радове на санацији носеће дрвене конструкције куће Стевана Мокрањца у Неготину

Oбавештење о закљученом уговору за додатне радове  на санацији носеће дрвене конструкције куће Стевана Мокрањца у Неготину

Oбавештење о закљученом уговору за радове  на реконструкцији објекта Музеја Крајине у Неготину

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за услуге рестаурације и конзервације књига Музеја Крајине и Народне библиотеке „Доситеј Новаковић“ у Неготину

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за услуге рестаурације и конзервације књига Музеја Крајине и Народне библиотеке „Доситеј Новаковић“ у Неготину

Одлука о додели уговора за услуге рестаурације и конзервације књига Музеја Крајине и Народне библиотеке “Доситеј Новаковић” у Неготину

Oбавештење о закљученом уговору за услуге рестаурације и конзервације књига Музеја Крајине и Народне библиотеке “Доситеј Новаковић” у Неготину

2018. година

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за радове на хидроизолацији зидова зграде Музеја Хајдук Вељка

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за радове на хидроизолацији зидова зграде Музеја Хајдук Вељка

Одлука о додели уговора за радове на хидроизолацији зидова зграде Музеја Хајдук Вељка

 Oбавештење о закљученом уговору

2020. година

План јавних набавки Музеја Крајине за 2020. годину

2022. година

План јавних набавки Музеја Крајине за 2022. годину

Јавна набавка за конзервацију на археолошком локалитету Врело-Шаркамен за 2022. годину

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/125636

2023. година

План јавних набавки Музеја Крајине за 2023. годину

Јавна набавка за конзервацију на археолошком локалитету Врело-Шаркамен за 2023. годину

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/140715

Измена плана јавних набавки Музеја Крајине за 2023. годину

Измена плана јавних набавки за 2023. годину

Јавна набавка за систем за дојаву пожара 

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/175207

2024. година

План јавних набавки Музеја Крајине за 2024. годину

Јавна набавка за конзерваторско-рестаураторске радове на археолошком локалитету Врело-Шаркамен за 2024. годину

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/205317