Археолошка ископавања на локалитету Врело-Шаркамен

Завршена је и овогодишња кампања археолошких ископавања на археолошком локалитету Врело-Шаркамен код Неготина, по пројекту “ Врело-Шаркамен, археолошка истраживања, промоција, презентација „. Рађено је на јужном делу западног бедема, утврђења (царске палате), са акцентом на унутрашњој страни бедема. Резултати су изванредни, нарочито што се тиче архитектуре, а посебно откривања улаза у југозападну кулу, за коју ће се, верујемо, испоставити да је најочуванија и најмонументалнија. Оно што је најважније то је да археолошка ископавања јесу у служби конзерваторско-рестаураторских радова. Археолошка истраживања су средствима Министарства културе, уз суфинансирање Музеја Крајине у Неготину, извели Археолошки институт у Београду и Музеј Крајине.
Стручни тим су чинили др Софија Петковић, научни саветник, Археолошког институт, руководилац пројекта; МА Марија Јовић, научни сарадник Археолошког института, члан стручног тима; МА Гордан Јањић, музејски саветник Музеја Крајине, координатор пројекта и Ненад Симоновић дипл. инж. архитектуре, члан стручног тима.
Идемо даље у корист науке и заштите културних добара, а највише у корист Неготина.

Насумични чланци:

Архива вести