Пројекат уписа Границе римског Царства на Листу светске баштине Унеска

Центар за светску баштину у априлу 2015. године прихватио је образац тентативног листа „Frontiers of the Roman Empire – the Danube Limes in Serbia“ и поставио га на прелиминарну листу Унеска..

На Листи светске баштине тренутно су уписани римски Лимес у Великој Британији и Немачкој. Захваљујући овим уписима покренута је иницијатива да се на Листу светске баштине упишу сва добра под називом Границе римског Царства од Шварцвалда до Црног мора.

У Републици Србији у току је реализација пројекта припреме номинационог досијеа и плана управљања добрима која ће бити уписана на Листу светске баштине. Музеј Крајине у Неготину једна је од институција која је укључена у овај пројекат, с обзиром на то да је територијално надлежна за археолошка налазишта римског периода на територији општина Кладово и Неготин.

С тим у вези Гордан Јањић, археолог-музејски саветник Музеја Крајине у Неготину и мр Маја Ђорђевић, археолог конзерватор-истраживач из Републичког завода за заштиту споменика културе – Београд, у децембру 2016. године обавили су стручну проспекцију локалитета на којима су евидентирана и истраживана утврђења која су чинила Границу римског Царства у циљу да утврде стање и могућности за будућу презентацију. Већина ових утврђења истраживана је уочи изградње ХЕ Ђердап I и II, а поједина су подизањем нивоа Дунава потопљена. У наредном периоду предстоји припрема документације, израда плана активности за заштиту, уређење, конзервацију и презентацију.

DSC_3894           DSC_4056           DSC_3841

Насумични чланци:

Архива вести