НАДЗОР НАД РАДОВИМА У МУЗЕЈУ ХАЈДУК ВЕЉКА

Радовe на Санацији капиларне влаге и реконструкцији електричне инсталације у Музеју Хајдук Вељка,  које изводи Грађевинско – занатска радња „Грађевинац КШ“ из Великог Шиљеговца прате Надзорни органи. Радови се одвијају према плану, утврђеном динамиком.

Насумични чланци:

Архива вести