СОНДАЖНО ИСКОПАВАЊЕ ЛОКАЛИТЕТА „ЋЕТАЋЕ-РАДУЈЕВАЦ“, ОПШТИНА НЕГОТИН, НАДОМАК УШЋА ТИМОКА У ДУНАВ, У САСТАВУ РИМСКОГ ЛИМЕСА

Завршена је овогодишња кампања, друга заредом, археолошких истраживања у оквиру пројекта: СОНДАЖНО ИСКОПАВАЊЕ ЛОКАЛИТЕТА „ЋЕТАЋЕ-РАДУЈЕВАЦ“, ОПШТИНА НЕГОТИН, НАДОМАК УШЋА ТИМОКА У ДУНАВ, У САСТАВУ РИМСКОГ ЛИМЕСА. Пројекат су спровели Балканолошки институт САНУ из Београда и Музеј Крајине из Неготина. Руководиоци пројекта су били др Владимир Петровић, научни саветник Балканолошког института САНУ и Гордан Јањић МА, археолог – музејски саветник Музеја Крајине у Неготину. Финансирање пројекта омогућено је средствима Министарства културе и информисања Републике Србије по конкурсу, а као и претходне године пројекат је помогао и Музеј Крајине у Неготину. На крају кампање може се рећи да смо изузетно задовољни резултатима, односно да смо налазима потврдили претходна размишљања да и овде имамо утврђење из периода доминације Римљана на овим просторима. Налази керамике који се могу датовати у период од 2. до 5. века, као и остаци архитектуре то несумњиво потврђују. Даља истраживања, а ми се надамо, већ следеће године, даће одговоре на бројна питања.

Насумични чланци:

Архива вести