DSC_3841

Пројекат уписа Границе римског Царства на Листу светске баштине Унеска

Центар за светску баштину у априлу 2015. године прихватио је образац тентативног листа „Frontiers of the Roman Empire – the Danube Limes in Serbia“ и поставио га на прелиминарну листу Унеска.. Continue reading

????? ???? ?????? ??????

Водич кроз музеје Србије

У понедељак, 12. децембра 2016. године, Музејско друштво Србије и Етнографски музеј у Београду oрганизовали су представљање публикације „Водич кроз музеје Србије“ и предавање „Улога креативног директора у стратешком програмирању музејских пројеката“. Continue reading

002

Археолошко рекогносцирање десне обале Дунава од Прахова до Кладова

Током новембра месеца реализује се пројекат „Археолошко рекогносцирање десне обале Дунава од Прахова до Кладова“, који је финансијски подржан од стране Министарства културе и информисања Републике Србије. Continue reading