ЗАВРШЕНА ПРВА ФАЗА ПРОЈЕКТА НА ЛОКАЛИТЕТУ ГЛАМИЈА

После две недеље теренског рада, Музеј Крајине у Неготину завршио је прву фазу пројекта „Припрема пројектне документације за конзерваторско-рестаураторске радове на археолошком налазишту Гламија у Рткову, општина Кладово“.
Након радова на терену, који су обухватили археолошке дефиниције постојећег стања, архитектонско-геодетска снимања и на крају фотограметријска снимања, можемо рећи да је прва фаза поменутог пројекта завршена.
Предстоји израда архитектонског и грађевинског пројекта који ће конкурисати за доделу средстава за конзерваторско-рестаураторске радове. Музеј Крајине ће то дело завршити до краја ове године.
На путу смо да још једно археолошко налазиште, које је било саставни део утврђене римске границе на Дунаву, заузме своје место на Унесковој мапи, као део целине на којој Музеј Крајине интензивно ради.
Руководилац пројекта је археолог-музејски саветник мр Гордан Јањић, а чланови стручног тима су др Бојан Поповић, архитекта Археолошког института у Београду; Милица Томић, археолог; Срећко Живановић, студент археологије. Стручни консултант је господин Александар Алексић, археолог, конзерватор-истраживачки саветник, Завод за заштиту споменика културе Ниш.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА НА ЛОКАЛИТЕТУ ГЛАМИЈА

Музеј Крајине у Неготину започео је реализацију још једног археолошког пројекта. Реч је о пројекту:  „Израда пројектне документације за конзерваторско-рестаураторске радове на археолошком локалитету Гламија у Рткову, општина Кладово”. Пројекат се реализује средствима Министарства културе и информисања Републике Србије, у износу од 750.000,00 динара. У складу са могућностима пројекат је помогао и Музеј Крајине. Руководилац пројекта је археолог-музејски саветник Музеја Крајине, Гордан Јањић МА. Чланови стручног тима су: архитекта Археолошког института у Београду, др Бојан Поповић, археолог Милица Томић и студент археологије Срећко Живановић. Стручни консултант је мр Александар Алексић,  археолог, конзерватор-истраживач саветник, Завод за заштиту споменика културе Ниш. Циљ овог пројекта је израда Пројекта конзерваторско-рестаураторских радова на локалитету Гламија. Истовремено са израдом Пројекта конзерваторско-рестаураторских радова, биће прикупљени сви подаци неопходни за покретање поступка правне заштите овог локалитета.

Завршени радови на локалитету „Мора Вагеи”

На археолошком локалитету „Мора Вагеи“, у селу Михајловац, општина Неготин, 20. 11. 2020. године, завршени су конзерваторско – рестаураторски радови на архитектонским структурама овог касноантичког утврђења. Пројекат је реализован средствима Министарства културе и информисања Републике Србије у износу од 5.000.000,00 динара, које је обезбедио Завод за заштиту споменику културе у Нишу. Руководиоц израде архитектонског пројекта конзерваторско – рестаураторских радова био је инж. архитектуре Горан Радосављевић по претходно реализованом пројекту Музеја Крајине у Неготину, док је руководиоц пројекта био археолог – музејски саветник Гордон Јањић. Стручни надзор над реализацијом поменутих послова вршили су Завод за заштиту споменика културе Ниш, инж. архитектуре Горан Радосављевић и Музеј Крајине Неготин, археолог – музејски саветник Гордон Јањић. Радове је извела грађевинска фирма „Тасић Митре д.о.о“, из Смедерева. У складу са могућностима радове је помогао и Музеј Крајине у Неготину. Наставак реализације конзерваторско – рестаураторских радова, на aрхеолошком локалитету „Мора Вагеи“ у селу Михајловац, општина Неготин, следи наредне године.

Мора Вагеи 2020.

Лепо време погодује вредним мајсторима „Тасић Митре д.о.о“. Експерти градње по пројекту Музеја Крајине из 2019. године, средствима Министарства културе и информисања Републике Србије, које је обезбедио Завод за заштиту споменика културе Ниш из Ниша, настављају несметано конзерваторско-рестаураторске радове на археолошком локалитету Мора Вагеи у селу Михајловац, општина Неготин. Музеј Крајине у Неготину ће тиме добити још један репрезентативни објекат, културно добро којим ће презентовати богато културно наслеђе нашег краја. Надзор врше испред Музеја Крајине археолог-музејски саветник Гордан Јањић, а главни конзерваторски надзор врши архитекта Завода за заштиту споменика културе Ниш , из Ниша, Горан Радосављевић.

Пројекат Мора Вагеи 2020.

У селу Михајловцу, у општини Неготин, започети су радови на пројекту „Конзерваторско-рестаураторски радови, на архитектонским структурама, касноантичког утврђења Мора Вагеи“.

Continue reading

Изложба “Мокрањац”

Музеј Крајине и Дом културе „Стеван Мокрањац“ приредили су изложбу „Мокрањац“, којом обележавају 106. годишњицу смрти славног Неготинца, композитора Стевана Стојановића Мокрањца. Аутори изложбе су Весна Стаменковић и Сања Радосављевић, кустоси Музеја Крајине.

Continue reading