РАДИОНИЦА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА: „Истраживање и очување виноградарске славе (Св. Трифун, Св.Тривун)“

У суботу, 5. октобра 2019. године у 11 часова у Тодорчетовом конаку / Музеју Хајдук Вељка одржана je радионица у оквиру пројекта „Истраживање и очување виноградарске славе (Св. Трифун, Св.Тривун)“

Очување нематеријалног културног наслеђа, које се системски спроводи у Републици Србији од усвајања Конвенције о очувању нематеријалног културног наслеђа, део је системских активности стручњака и институција културе укључених у мрежу креирану за очување овог дела наслеђа, али и других чинилаца који су препознали своју улогу у очувању живог наслеђа. Музеј Крајине Неготин, као институција културе која је у свом основном деловању усмерена на очување културне баштине Неготинске Крајине, али и као носилац културних активности не само у Неготину, већ и на ширем простору Источне Србије, препознао је неопходност системског приступа питању очувања виноградарских традиција које су нераскидиви део прошлости и садашњости становника овог краја.
Пројектом истраживања, у циљу очувања виноградарске славе, планирано је да, у сарадњи са регионалним координаторима за нематеријално културно наслеђе и стручњацима из институција културе, буде реализовано теренско истраживање с циљем утврђивања присутности ове обичајне праксе на територији Републике Србије, а пре свега у областима са развијеном виноградарском традицијом (Тимочка Крајина, Жупа, Фрушка гора, Сремски Карловци, Смедерево, Вршац, Топола и Опленац). На основу анализе прикупљених података биће дефинисан модел и локалне варијанте прослављања Св. Трифуна, као заштитника виноградара, али и његово постојање у дугом временском периоду.
Пројектом планиране активности усмерене су на идентификовања елемената обичајне праксе ритуалних радњи (сечење славског колача, славска трпеза, ритуално орезивање…), знања и веровања у вези с радњама које се односе на узгајање винове лозе и обележавање св. Трифуна, као и учесника у овој пракси (виноградари, удружења, локалне заједнице…). Истовремено, пажња истраживача ће бити усмерена и на идентификовање активности шире заједнице (манифестације, програми подршке, туристички догађаји) које се организују поводом Св. Трифуна, како би се сагледале могућности за унапређење или развој програма одрживости.
Прикупљена грађа о овим сегментима обичаја, биће коришћена за припрему номинацијског досијеа за упис ове праксе у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа Србије. У том смислу, биће извршена анализа и селекција прикупљене грађе, како би био комплетиран досије, који садржи, поред попуњеног упитника и фото и видео документацију.
У оквиру пројекта, који је одобрен и финансиран од стране Министарства културе и информисања Републике Србије (600.000,00 динара), биће одржана радионица, уз учешће стручњака из различитих дисциплина.

                       

Насумични чланци:

Архива вести