Обрада керамике са Егете

У Музеју Крајине у току је стручна обрада керамичких налаза са пројекта „Археолошка ископавања локалитета Егета“. Обрада керамичког материјала подразумева класификацију, спајање одговарајућих фрагмената грнчарије ради добијања што потпуније контуре посуде, као и технолошку, функционалну и хронолошку детерминацију. Истовремено ће се обавити и документовање особина на обрасцима у дигиталној форми (датовање, део, тип, фактура, боја печења, обрада површине, орнамент). Овогодишња истраживања локалитета Егета на потесу Утврђења II показала су постојање богатих културних слојева. Резултати истраживања обогаћују и у значајној мери мењају наша досадашња сазнања о локалитету Егета. Осим доприноса научној интерпретацији, обрада керамичког материјала са Егете, омогућиће Музеју Крајине конзервацију и реконструкцију најочуванијих примерака, који ће, заједно са осталим репрезентативним налазима, на најбољи могући начин презентовати, како овај локалитет, тако и Музеј Крајине у Неготину.

                         

Насумични чланци:

Архива вести