„Заштитна археолошка ископавања Aquesa у Прахову, општина Неготин“

Започела је друга година заредом, реализације пројекта Музеја Крајине у Неготину: „Заштитна археолошка ископавања Aquesa у Прахову, општина Неготин“. Овај пројекат Музеј Крајине реализује се средствима Министарства културе и информисања Републике Србије и општине Неготин. Циљ пројекта археолошких истраживања, јесте наставак израде техничке документације постојећег стања за потребе правне и физичке заштите археолошког наслеђа. У оквиру археолошких истраживања било је неопходно обавити и чишћење терена од растиња. Заштитна археолошка истраживања представљају први корак у поступку спровођења конзерваторско-рестаураторских активности на овом непокретном културном добру. Без спроведених археолошких истраживања, није могуће израдити пројекат конзерваторско-рестаураторских радова. Пројектом руководи, Гордан Јањић, археолог музејски саветник Музеја Крајине у Неготину.

Насумични чланци:

Архива вести