Штампа у Неготинској Крајини

Неготин је после ослобођења ових крајева од Турака и припајања Кнежевини Србији почео убрзано да се развија. Већ у другој половини 19. и почетком 20. века био је значајан културни, политички, привредни, просветни, духовни и војни центар источне Србије о чему сведоче новине које се чувају у библиотеци Музеја Крајине.

Прва иницијатива за издавање локалних новина покренута је 1846. године. Професор и управник неготинске Полугимназије, Јован Николић (1805–1853), предлагао је да новине носе назив Крајински весник и да садрже текстове о образовању, друштвеним догађајима, трговини, занатима. Ова замисао није остварена јер за то нису постојали материјални услови.

Почетак штампарске делатности у Неготину вазан је за 1889. годину. У Неготин је те године  прва штампарија стигла из Каира. Први власник штампарије био је Мита А Николајевић и те године се штампају прве књиге у Неготину, као и брошуре, плакати. Већ наредне, 1890. године, власник штампарије је А. Станојевић, који одмах почиње да штампа листове Крајина и Неготинац, који су били гласила политичких странака. У наредним деценијама у Неготину су излазиле новине разних издавача, под различитим називима и са разноликим садржајима. Неке су представљале искључиво гласила политичких странака, а неке су доносиле и друшвене, културне, привредне, спортске и друге садржаје.

Овде је дат хронолошки преглед листова који су излазили у Неготиниској Крајини од 1890. године до данас. Могу се прелистати новине које се налазе у библиотеци Музеја Крајине и на тај начин пратити друштвени процеси и кретања у прошлости наше локалне заједнице.

Неготинац (1890)

Лист за политику, народну привреду и трговину. Власник листа и штампарије био је А. Ј. Станојевић, уредник С. А. Ђорђевић. Излазио је средом и суботом. Лист је подржавао и пропагирао политику либералне странке.

 

Крајина (1890)

Лист за политичка, економска и просветна питања. Главни и одговорни уредник био је М. Н. Рашковић, а штампар А. Станојевић. Излазио је четвртком и недељом. Лист је подржавао политику Радикалне странке.

Неготинац (1891–1893)

Орган Крајинских либерала. Године 1893. власник је био пододбор Либерарне странке за Округ крајински, уредник Ј. Цветковић, а штампарија А. Станојевића у Неготину.

Крајински гласник (1892–1894)

Службени лист Округа крајинског, уредник Ђока Лазаревић из Неготина.

 Крајинац (1892–1906)

Орган крајинских радикала. Први власник листа и штампар био је Милојко Деспотовић из Неготина, први уредник Софроније Симић, а затим учитељ Васа Франичевић. Излазио је сваке суботе.

У бр. 17 (1903) Радикални орган. Власник и уредник био је Ђока Лазаревић, штампарија Милојка Деспотовића из Неготина. Излазио је четвртком и недељом.

Музеј Крајине има следеће бројеве:

Бр. 15 од 15. маја 1893. године (изложен на сталној поставци Музеја Крајине);

Бр. 2 од 6. јула 1903. године (изложен на сталној поставци Музеја Крајине);

Бр. 17 из 1903. године

Бр. 13 из 1949. године

Бр. 14 из 1949. године

Бр. 15 из 1949. године

Бр. 16 из 1949. године

Бр. 15 из 1905. године

Бр. 16 из 1905. године

 Крајински одјек (1903–1911)

Орган крајинских самосталних радикала. Власник у име Одбора самосталних радикала био је Илија Ј. Анђелковић, уредник Јован С. Николић Мокрањац, професор неготинске гимназије. Одговорни уредник био је Драгутин Радосављевић, штампарија М. Марковића из Неготина. Излазио је једанпут недељно.

Музеј Крајине има следеће бројеве:

Бр. 12 из 1911. године

Бр. 13 из 1911. године

Бр. 16 из 1911. године

Бр. 17 из 1911. године.

Крајински весник (1904)

Лист за политику, привреду и просвету Крајине. Власник листа био је Милош Марковић, а одговорни уредник Јован Предић.

 Крајина (1906–1913)

Службени орган Окружног одбора округа крајинског. Власник је био Окружни одбор, уредник Мијаило Н. Рашковић, штампарија М. Деспотовића у Неготину. Излазио је три пута месечно.

Музеј Крајине има следеће бројеве:

Бр. 7 из 1906. године

Бр. 9 из 1906. године

Бр. 11 из 1906. године.

Крајински радикал (1907–1910)

Орган крајинских радикала. Власник и одговорни уредник био је Михајло Рашковић, штампарија Милоша Марковића.

На тромеђи (1909)

Уредник је био Ђуро Врбавац, професор неготинске гимназије.

Слободна Крајина (1918)

Власник је био М. Р. Крсмановић, лист је уређивао Одбор. Први број изашао је 5. септембра 1918. године.

Крајинац (1924–1925)

Орган Радикала Округа крајинског. Власник за месни одбор Радикалне странке за Неготин био је Ђока Лазаревић, одговорни уредник инжењер Димитрије А. Пантић, штампарија „Јединство“ Живојина Љ. Јаковљевића из Неготина.

Музеј Крајине има следеће бројеве:

Бр. 2 из 1924. године

Бр. 6 из 1925. године

Бр. 7 из 1925. године

 Бр. 8 из 1925. године

Бр. 9 из 1925. године

Дрндало (1922–1929)

Лист за шалу и забаву. Дрндало је једини лист за шалу и забаву који је излазио у Неготинској Крајини између два светска рата, када је било забрањено свако усмено или писмено изражавање, поготову исмејавање негативних појава у власти. Лист је почео да излази у Косовској Митровици 1922. године. Након месец дана Дрндало почиње да излази у Скопљу, а од 1928. године излази у Неготину. Власник и главни уредник листа био је Живојин Љ. Јаковљевић, иначе и власник штампарије. Излазио је недељом.

У Музеју Крајине се налазе бројеви:

Бр. 1 из 1928. године

Бр. 2 из 1928. године

Бр. 4 из 1928. године

Бр. 5 из 1929. године

Бр. 6 из 1929. године

Бр. 7 из 1929. године

Бр. 8 из 1929. године

Бр. 9 из 1929. године 

Бр. 10 из 1929. године

Бр. 11 из 1929. године

Бр. 12 из 1929. године

Бр. 13 из 1929. године 

Бр. 14 из 1929. године

Бр. 15 из 1929. године

Бр. 16 из 1929. године

Бр. 17 из 1929. године

Бр. 18 из 1929. године

 Бр. 19 из 1929. године 

Бр. 20 из 1929. године

 Бр. 21 из 1929. године 

Бр. 22 из 1929. године

Бр. 23 из 1929. године

Бр. 24 из 1929. године

Бр. 25 из 1929. године 

Бр. 26 из 1929. године

Крајинске новости (1930–1935)

Краљ и отаџбина изнад свега. Издавач и одговорни уредник био је адвокат Никола Марковић, директор листа др Александар Тодоровић. Од бр. 1 (1930) уредник је Ђорђе П. Антић, директот др Аца В. Тодоровић, одговорни уредник Драгиша Перишић. Штампарије: М. Деспотовића у Зајечару, „Јединство“ Живојина Љ. Јаковљевића у Неготину, „Романовић“ Неготин и „Прогрес“ Живојина Јаковљевића из Неготина. Најпре излази недељом; 1931. и 1932. године четвртком и недељом, а од 1933. до 1935. повремено.

У Музеју Крајине се налазе следећи бројеви:

Бр. 2 из 1930. године

Бр. 3 из 1930. године

Бр. 4 из 1930. године

Бр. 5 из 1930. године

Бр. 7 из 1930. године 

 Бр. 8 из 1930. године

Бр. 9 из 1930. године

Бр. 10 из 1930. године

Бр. 11 из 1930. године;

Бр. 12 из 1931. године

Бр. 14 из 1931. године;

Бр. 15 из 1931. године

Бр. 16 из 1931. године;

Бр. 17 из 1931. године

Бр. 18 из 1931. године;

Бр. 19 из 1931. године

Бр. 20 из 1931. године;

Бр. 21 из 1931. године

Бр. 22 из 1931. године;

Бр. 23 из 1931. године

Бр. 24 из 1931. године;

Бр. 25 из 1931. године

Бр. 26 из 1931. године;

Бр. 27 из 1931. године

Бр. 28 из 1931. године;

Бр. 29 из 1931. године

Бр. 30 из 1931. године;

Бр. 31 из 1931. године

Бр. 33 из 1931. године;

Бр. 37 из 1931. године

Бр. 39 из 1931. године;

Бр. 40 из 1931. године

Бр. 41 из 1931. године;

Бр. 42 из 1931. године

Бр. 43 из 1931. године;

Бр. 44 из 1931. године

Бр. 45 из 1931. године;

Бр. 46 из 1931. године

Бр. 47 из 1931. године;

Бр. 48 из 1931. године

Бр. 49 из 1931. године;

Бр. 50 из 1931. године

Бр. 51 из 1931. године;

Бр. 52 из 1931. године

Бр. 53 из 1931. године;

Бр. 56 из 1931. године

Бр. 1 из 1932. године

Бр. 2 из 1932. године;

Бр. 3 из 1932. године

Бр. 4 из 1932. године;

Бр. 5 из 1932. године

Бр. 6 из 1932. године;

Бр. 7 из 1932. године

Бр. 8 из 1932. године

Бр. 9 из 1932. године

Бр. 10 из 1932. године

Бр. 12 из 1932. године

Бр. 13 из 1932. године

Бр. 21 из 1932. године

Бр. 22 из 1932. године;

Бр. 23 из 1932. године

Бр. 25 из 1932. године

Бр. 26 из 1932. године

Бр. 1 из 1933. године

Бр. 2 из 1933. године

Бр. 3 из 1933. године

Бр. 4 из 1933. године

Бр. 5 из 1933. године

Бр. 6 из 1933. године

Бр. 7 из 1933. године

Бр. 8 из 1933. године

Бр. 11 из 1933. године

Бр. 12 из 1933. године

Бр. 14 из 1933. године

Бр. 16 из 1933. године

Бр. 17 из 1933. године

Бр. 18 из 1933. године

Бр. 19 из 1933. године

Бр. 20 из 1933. године

Бр. 21 из 1933. године

Бр. 22 из 1933. године

Бр. 24 из 1933. године

Бр. 25 из 1933. године

Бр. 26 из 1933. године

Бр. 27 из 1933. године

Бр. 1 из 1934. године

Бр. 2 из 1934. године

Бр. 3 из 1934. године

Бр. 4 из 1934. године

Бр. 5 из 1934. године

Бр. 6 из 1934. године

Бр. 7 из 1934. године

Бр. 8 из 1934. године

Бр. 9 из 1934. године

Бр. 10 из 1934. године

Бр. 12 из 1934. године

Бр. 13 из 1934. године

Бр. 14 из 1934. године

Бр. 15 из 1934. године

Бр. 16 из 1934. године

Бр. 17 из 1934. године

Бр. 18 из 1934. године

Бр. 19 из 1934. године

Бр. 20 из 1934. године

Бр. 1 из 1935. године

Бр. 2 из 1935. године

 

Бр. 3 из 1935. године

Бр. 4 из 1935. године

Бр. 5 из 1935. године

Бр. 6 из 1935. године

 

Крајински гласник (1933–1934)

Лист није сврставан у политичке. Издавач је био Живојин Љ. Јаковљевић, који је био и власник штампарије „Јединство“, а уредник Милун Лазовић. Излазио је свеке недеље.

У Музеју Крајине се чувају следећи бројеви:

Бр. 1 из 1933. године

Бр. 2 из 1933. године

Бр. 4 из 1933. године

Бр. 5 из 1934. године

Бр. 6 из 1934. године

Бр. 7 из 1934. године

Бр. 8 из 1934. године

Бр. 9 из 1934. године

Бр. 10 из 1934. године

Бр. 11 из 1934. године

Бр. 12 из 1934. године

Бр. 1 из 1934. године

Бр. 3 из 1934. године

Гласник Вељкове Крајине (1934–1937)

Лист за културно и економско подизање Вељкове Крајине. Директор и издавач био је Радослав Љ. Романовић, уредник Миливој Ж. Лазић, штампарија „Романовић“ Неготин. Излазио је сваке недеље.

Музеј Крајине има сачуване бројеве:

Бр. 4 из 1935. године

Бр. 5 из 1935. године

Бр. 6 из 1935. године

Бр. 8 из 1935. године

Бр. 9 из 1935. године

Бр. 10 из 1935. године

Бр. 11 из 1935. године

Бр. 12 из 1935. године

Бр. 13 из 1935. године

Бр. 14 из 1935. године

Бр. 15 из 1935. године

Бр. 17 из 1935. године

Бр. 19 из 1935. године

Бр. 20 из 1935. године

Бр. 21 из 1935. године

Бр. 22 из 1935. године

Бр. 23 из 1935. године

Бр. 24 из 1935. године

Бр. 25 из 1935. године

Бр. 26 из 1935. године

Бр. 27 из 1935. године

Бр. 29 из 1935. године

Бр. 30 из 1935. године

Бр. 31 из 1935. године

Бр. 32 из 1935. године

Бр. 33 из 1935. године

Бр. 34 из 1935. године

Бр. 35 из 1935. године

Бр. 32 из 1936. године6

Бр. 33 из 1936. године

Бр. 34 из 1936. године

Бр. 35 из 1936. године

Бр. 36 из 1936. године

Бр. 37 из 1936. године

Бр. 38 из 1936. године

Бр. 39 из 1936. године

Бр. 42 из 1936. годинe6

Бр. 43 из 1936. године

Бр.44 из 1936. године

Бр. 3 из 1937. годинe

Бр. 4 из 1937. године

Бр. 5 из 1937. године

Бр.6 из 1937. године

Бр. 7 из 1937. годинe

Крајински радикал (1935–1936)

Гласило Југословенске Радикалне Заједнице Хајдук Вељкове Крајине. Власник и одговорни уредник био је инжењер Милорад  Јоновић, штампарија „Прогрес“ Јаковљевића Неготин. Излазио је недељно и повремено.

У Музеју Крајине се налазе следећи бројеви:

Бр. 1–12 из 1935. године;

 Двоброј 1–2 из 1936. године.

Бр. 1 из 1935. године

Бр. 5 из 1935. године2

Бр.3 из 1935. године

Бр. 4 из 1935. године

Бр. 5 из 1935. године

Бр. 6 из 1935. године

Бр. 7 из 1935. године

Бр. 8 из 1935. године

Бр. 9 из 1935. године

Бр. 10 из 1935. године

Бр. 11 из 1935. године

Бр. 12 из 1935. године

Бр. 9 из 1935. године

Бр. 10 из 1935. године

Бр. 11 из 1935. године

Бр. 12 из 1935. године

На тромеђи (1909)

Уредник је био Ђуро Врбавац, професор неготинске гимназије.

Слободна Крајина (1918)

Власник је био М. Р. Крсмановић, лист је уређивао Одбор. Први број изашао је 5. септембра 1918. године.

Крајинац (1924–1925)

Орган Радикала Округа крајинског. Власник за месни одбор Радикалне странке за Неготин био је Ђока Лазаревић, одговорни уредник инжењер Димитрије А. Пантић, штампарија „Јединство“ Живојина Љ. Јаковљевића из Неготина.

Музеј Крајине има следеће бројеве:

Бр. 2 из 1924. године;

Бр. 6, 7, 8, и 9 из 1925. године.

Крајинске новине ( 1939–1940)

Власник и издавач био је свештеник Ђорђе Ј. Сувејкић из Грабовице,  уредник Васа Бајић из Неготина. Штампарија „Прогрес“ Неготин, а затим „Романовић“.

У Музеју Крајине се налазе бројеви:

Бр. 1 из 1939. године

Бр. 2 из 1939. године

Бр. 3 из 1939. године

Бр. 4 из 1939. године

Бр. 7 из 1939. године

Бр. 12 из 1939. године

Бр. 13 из 1939. године

Бр. 14 из 1939. године

Бр. 15 -16 из 1940. године 

Бр. 17 из 1940. године

Бр. 18 из 1940. године

Крајинске вести (1948–1949)

Лист је орган Среског одбора народног фронта среза крајинског. Власник листа је Срески одбор Народног фронта. Уредник листа је био Рајко Јовић, штампарија „Црвена звезда“ у Неготину. Излазио је свеке суботе.

У Музеју Крајине се налазе следећи бројеви:

Бр. 1 из 1948. године

Бр. 2 из 1948. године

Бр. 3 из 1948. године

Бр. 4 из 1948. године

Бр. 5 из 1948. године

Бр. 6 из 1948. године

Бр. 7 из 1948. године

Бр. 8 из 1948. године

Бр. 9 из 1948. године

Бр. 10 из 1948. године

Бр. 11 из 1948. године

Бр. 12 из 1948. године

Бр. 13 из 1948. године

Бр. 14 из 1948. године

Бр. 15 из 1948. године

Бр. 16 из 1948. године

Бр. 17 из 1948. године

Бр. 18 из 1948. године

Бр. 19 из 1948. године

Бр. 20 из 1948. године

Бр. 21 из 1948. године

Бр. 22 из 1948. године

Бр. 1 из 1949. године

Бр. 2 из 1949. године

Бр. 3 из 1949. године

Бр. 4 из 1949. године

Бр. 5 из 1949. године

Бр. 6 из 1949. године

Бр. 7 из 1949. године

Бр. 8 из 1949. године

Бр. 9 из 1949. године

Бр. 10 из 1949. године

Бр. 11 из 1949. године

Бр. 12 из 1949. године

Бр. 13 из 1949. године

Бр. 14 из 1949. године

Бр. 15 из 1949. године

Бр. 16 из 1949. године

Вељкова Крајина (1952)

Издавач срески и градски одбор Народног фронта. Одговорни уредник Никола Рачић, штампарија Дома за васпитање младежи Неготин.

Први број листа објављен је 15. марта 1952. године као петнаестодневни лист народног фронта. Последњи број под овим називом излази 25. маја 1952. године након чега мења име у Крајина.

У Mузеју Крајине се налазе сви бројеви Вељкове Крајине од бр. 1 до 26 из 1952. године.

Бр. 1 из 1952. године

Бр. 2 из 1952. године

Бр. 3 из 1952. године

Бр. 4 из 1952. године

Бр. 5 из 1952. године

Бр. 6 из 1952. године

Бр. 7 из 1952. године

Бр. 8 из 1952. године

Бр. 9 из 1952. године

Бр. 10 из 1952. године

Бр. 11 из 1952. године

Бр. 12 из 1952. године

Бр. 13 из 1952. године

Бр. 14 из 1952. године

Бр. 15 из 1952. године

Бр. 16 из 1952. године

Бр. 17 из 1952. године

Бр. 18 из 1952. године

Бр. 19 из 1952. године

Бр. 20 из 1952. године

Бр. 21 из 1952. године

Бр. 22 из 1952. године

Бр. 23 из 1952. године

Бр. 24 из 1952. године

Бр. 25 из 1952. године

Бр. 26 из 1952. године

Крајина (1952–1960; 1979-1991)

 Под називом Крајина излази од бр. 9, 10. јуна 1952. године. У периоду од 1952. до 1991. године Крајина је имала прекид у излажењу од 1961. до 1978. године.

Лист среског и градског одбора Народног фронта, а од 1979. године: Лист за друштвена и политичка питања општине Неготин.

Издавачи листа Крајина су били: Срески и градски одбор Народног фронта, од бр.1 (1954) Срески и градски одбор социјалистичког савеза, од бр.1 (1955) Социјалистички савез среза крајинског, од бр. 1 (1956) Социјалистички савез радног народа среза Неготин, од 1979. године РО за информативну и издавачку делатност „Крајина“.

Уредници листа Крајина били су Станимир Ђергић, од бр.2 (1953) Милован Милутиновић, од бр.1 (1954) Никола Рачић, од бр. 20 (1954) Страхиња Поповић, од бр. 1 (1958) Градислав Миленовић, од бр. 4 (1959) Момчило Станковић,  1979. године Јован Пејкић, од бр. 313 (1988) Слободан Цветковић, од 1990. године Драгослава Вељковић Маџар.

Директор листа Крајина био је  од 1979. године Димитрије Кирицојевић, а од бр. 403 (1990) Драгиша Радуловић.

Лист Крајина је најпре штампан у штампарији Дома за васпитање младежи у Неготину, затим у погону штампарије РТБ-а Бор (1957), од бр. 6 (1958) „Просвета“ Ниш, од бр. 2 (1959) Графичко предузеће „Ага Рогожинаревић“ у Неготину, од 1980. године РО „Прогрес“ у Неготину, од 1984. године НИШРО „Дневник“ Нови Сад и од 1988. године РО „Борба“ у Београду.

Излазио је два пута месечно, од бр.6 (1959) излази петком, од 1979. године поново два пута месечно, а од бр. 119 (1984) седмично.

У Музеју Крајине се налазе следећи бројеви:

Бр. 9 – 26 из 1952. године;

Бр. 1 – 12, 14 – 28 из 1953. године;

Бр. 1 – 24 из 1954. године;

Бр. 1 – 26 из 1955. године;

Бр. 1 – 25 из 1956. године;

Бр. 1 – 25 из 1957. године;

Бр. 1 – 7, 9, 11 – 22 из 1958. године;

Бр. 1 – 10, 12 – 45 из 1959. године;

Бр. 316 – 327 из 1960. године;

Бр. 1 из 1953. године

Бр. 2 из 1953. године

Бр. 3 из 1953. године

Бр. 4 из 1953. године

Бр. 5 из 1953. године

Бр. 6 из 1953. године

Бр. 7 из 1953. године

Бр. 8 из 1953. године

Бр. 9 из 1953. године

Бр. 10 из 1953. године

Бр. 11 из 1953. године

Бр. 12 из 1953. године

Бр. 14 из 1953. године

Бр. 15 из 1953. године

Бр. 16 из 1953. године

Бр. 17 из 1953. године

Бр. 18 из 1953. године

Бр. 19 из 1953. године

Бр. 20 из 1953. године

Бр. 21 из 1953. године

Бр. 22 из 1953. године

Бр. 23 из 1953. године

Бр. 24 из 1953. године

Бр. 25 из 1953. године

Бр. 26 из 1953. године

Бр. 27 из 1953. године

Бр. 28 из 1953. године

Бр. 1 из 1954. године

Бр. 2 из 1954. године

Бр. 3 из 1954. године

Бр. 4 из 1954. године

Бр. 5 из 1954. године

Бр. 6 из 1954. године

Бр. 7 из 1954. године

Бр. 8 из 1954. године

Бр. 9 из 1954. године

Бр. 10 из 1954. године

Бр. 11 из 1954. године

Бр. 12 из 1954. године

Бр. 13 из 1954. године

Бр. 14 из 1954. године

Бр. 15 из 1954. године

Бр. 16 из 1954. године

Бр. 17 из 1954. године

Бр. 18 из 1954. године

Бр. 19 из 1954. године

Бр. 20 из 1954. године

Бр. 21 из 1954. године

Бр. 22 из 1954. године

Бр. 23 из 1954. године

Бр. 24 из 1954. године

Бр. 1 из 1955. године

Бр. 2 из 1955. године

Бр. 3 из 1955. године

Бр. 4 из 1955. године

Бр. 5 из 1955. године

Бр. 6 из 1955. године

Бр. 7 из 1955. године

Бр. 8 из 1955. године

Бр. 9 из 1955. године

Бр. 10 из 1955. године

Бр.11 из 1955. године

Бр. 12 из 1955. године

Бр. 13 из 1955. године

Бр. 14 из 1955. године

Бр.15 из 1955. године

Бр. 16 из 1955. године

Бр. 17 из 1955. године

Бр. 18 из 1955. године

Бр.19 из 1955. године

Бр. 20 из 1955. године

Бр. 21 из 1955. године

Бр. 22 из 1955. године

Бр.23 из 1955. године

Бр. 24 из 1955. године

Бр. 25 из 1955. године

Бр. 26 из 1955. године

Бр. 1 из 1956. године

Бр. 2 из 1956. године

Бр. 3 из 1956. године

Бр. 4 из 1956. године

Бр. 5 из 1956. године

Бр. 6 из 1956. године

Бр. 7 из 1956. године

Бр. 8 из 1956. године

Бр. 9 из 1956. године

Бр. 10 из 1956. године

Бр. 11 из 1956. године

Бр. 12 из 1956. године

Бр. 13 из 1956. године

Бр. 14 из 1956. године

Бр. 15 из 1956. године

Бр. 16 из 1956. године

Бр. 17 из 1956. године

Бр. 18 из 1956. године

Бр. 19 из 1956. године

Бр. 20 из 1956. године

Бр. 21 из 1956. године

Бр. 22 из 1956. године

Бр. 23 из 1956. године

Бр. 24 из 1956. године

Бр. 25 из 1956. године

Бр. 1 из 1957. године

Бр. 2 из 1957. године

Бр. 3 из 1957. године

Бр. 4 из 1957. године

Бр. 5 из 1957. године

Бр. 6 из 1957. године

Бр. 7 из 1957. године

Бр. 8 из 1957. године

Бр. 9 из 1957. године

Бр. 10 из 1957. године

Бр. 11 из 1957. године

Бр. 12 из 1957. године

Бр. 13 из 1957. године

Бр. 14 из 1957. године

Бр. 15 из 1957. године

Бр. 16 из 1957. годин

Бр. 17 из 1957. године

Бр. 18 из 1957. године

Бр. 19 из 1957. године

Бр. 20 из 1957. године

Бр. 21 из 1957. године

Бр. 22 из 1957. године

Бр. 23 из 1957. године

Бр. 24 из 1957. године

Бр. 25 из 1957. године

Бр. 1 из 1958. године

Бр. 2 из 1958. године

Бр. 3 из 1957. године

Бр. 4 из 1958. године

Бр. 5 из 1958. године

Бр. 6 из 1958. године

Бр. 7 из 1957. године

Бр. 9 из 1957. године

Бр. 11 из 1958. године

Бр. 12 из 1957. године

Бр. 13 из 1958. године

Бр. 14 из 1958. године

Бр. 15 из 1957. године

Бр. 16 из 1958. године

Бр. 17 из 1958. године

Бр. 18 из 1958. године

Бр. 19 из 1958. године

Бр. 20 из 1958. године

Бр. 21 из 1957. године

Бр. 22 из 1958. године

Бр. 26 из 1958. године

Бр. 1 из 1959. године

Бр. 2 из 1959. године

Бр. 3 из 1959. године

Бр. 4 из 1959. године

Бр. 5 из 1959. године

Бр. 6 из 1959. године

Бр. 7 из 1959. године

Бр. 8 из 1959. године

Бр. 9 из 1959. године

Бр. 10 из 1959. године

Бр. 12 из 1959. године

Бр. 13 из 1959. године

Бр. 14 из 1959. године

Бр. 15 из 1959. године

Бр. 16 из 1959. године

Бр. 17 из 1959. године

Бр. 18 из 1959. године

Бр. 19 из 1959. године

Бр. 20 из 1959. године

Бр. 21 из 1959. године

Бр. 22 из 1959. године

Бр. 23 из 1959. године

Бр. 24 из 1959. године

Бр. 25 из 1959. године

Бр. 26 из 1959. године

Бр. 27 из 1959. године

Бр. 28 из 1959. године

Бр. 29 из 1959. године

Бр. 30 из 1959. године

Бр. 31 из 1959. године

Бр. 32 из 1959. године

Бр. 33 из 1959. године

Бр. 34 из 1959. године

Бр. 35 из 1959. године

Бр. 36 из 1959. године

Бр. 37 из 1959. године

Бр. 38 из 1959. године

Бр. 39 из 1959. године

Бр. 40 из 1959. године

Бр. 41 и 42 из 1959. године

Бр. 43 из 1959. године

Бр. 44 из 1959. године

Бр. 45 из 1959. године

Бр. 315 из 1960. године

Бр. 316 из 1960. године

Бр. 317 из 1960. године

Бр. 318 из 1960. године

Бр. 319 из 1960. године

Бр. 320 из 1960. године

Бр. 321 из 1960. године

Бр. 322 из 1960. године

Бр. 323 из 1960. године

Бр. 324 из 1960. године

Бр. 325 из 1960. године

Бр. 326 из 1960. године

Бр. 327 из 1960. године

Бр. 1 из 1979. године

Бр. 2 из 1979. године

Бр. 3 из 1979. године

Бр. 4 из 1979. године

Бр. 5 из 1979. године

Бр. 6 из 1979. године

Бр. 7 из 1979. године

Бр. 8 из 1979. године

Бр. 9 из 1979. године

Бр. 10 из 1979. године

Бр. 11 из 1979. године

Бр. 12 из 1979. године

Бр. 13 из 1979. године

Бр. 14 из 1979. године

Бр. 15 из 1980. године

Бр. 16 из 1980. године

Бр. 17 из 1980. године

Бр. 18 из 1980. године

Бр. 19 из 1980. године

Бр. 20 из 1980. године

Бр. 21 из 1980. године

Бр. 22 из 1980. године

Бр. 23 из 1980. године

Бр. 24 из 1980. године

Бр. 25 из 1980. године

Бр. 26 из 1980. године

Бр. 27 из 1980. године

Бр. 28 из 1980. године

Бр. 29 из 1980. године

Бр. 30 из 1980. године

Бр. 31 из 1980. године

Бр. 32 из 1980. године

Бр. 33 из 1980. године

Бр. 34 из 1980. године

Бр. 35 из 1980. године

Бр. 36 из 1980. године

Бр. 37 из 1980. године

Бр. 38 из 1980. године

Бр. 39 из 1980. године

Ванредно издање

„Умро је друг Тито“

Бр. 40 из 1981. године

Бр. 41 из 1981. године

Бр. 42 из 1981. године

Бр. 43 из 1981. године

Бр. 44 из 1981. године

Бр. 45 из 1981. године

Бр. 46 из 1981. године

Бр. 47 из 1981. године

Бр. 48 из 1981. године

Бр. 49 из 1981. године

Бр. 50 из 1981. године

Бр. 51 из 1981. године

Бр. 52 из 1981. године

Бр. 53 из 1981. године

Бр. 54 из 1981. године

Бр. 55 из 1981. године

Бр. 56 из 1981. године

Бр. 57 из 1981. године

Бр. 58 из 1981. године

Бр. 59 из 1981. године

Бр. 60 из 1981. године

Бр. 61 из 1981. године

Бр. 62 из 1981. године

Бр. 63 из 1981. године

Бр. 64 из 1981. године

Бр. 65 из 1982. године

Бр. 66 из 1982. године

Бр. 67 из 1982. године

Бр. 68 из 1982. године

Бр. 69 из 1982. године

Бр. 70 из 1982. године

Бр. 71 из 1982. године

Бр. 72 из 1982. године

Бр. 73 из 1982. године

Бр. 74 из 1982. године

Бр. 75 из 1982. године

Бр. 76 из 1982. године

Бр. 77 из 1982. године

Бр. 78 из 1982. године

Бр. 79 из 1982. године

Бр. 80 из 1982. године

Бр. 81 из 1982. године

Бр. 82 из 1982. године

Бр. 83 из 1982. године

Бр. 84 из 1982. године

Бр. 85 из 1982. године

Бр. 86 из 1982. године

Бр. 87 из 1982. године

Бр. 88 из 1982. године

Бр. 89 из 1983. године

Бр. 90 из 1983. године

Бр. 91 из 1983. године

Бр. 92 из 1983. године

Бр. 93 из 1983. године

Бр. 94 из 1983. године

Бр. 95 из 1983. године

Бр. 96 из 1983. године

Бр. 97 из 1983. године

Бр. 98 из 1983. године

Бр. 99 из 1983. године

Бр. 100 из 1983. године

Бр. 101 из 1983. године

Бр. 102 из 1983. године

Бр. 103 из 1983. године

Бр. 104 из 1983. године

Бр. 105 из 1983. године

Бр. 106 из 1983. године

Бр. 107 из 1983. године

Бр. 108 из 1983. године

Бр. 109 из 1983. године

Бр. 110 из 1983. године

Бр. 111 из 1983. године

Бр. 112 из 1983. године

Бр. 113 из 1984. године

Бр. 114 из 1984. године

Бр. 115 из 1984. године

Бр. 116 из 1984. године

Бр. 117 из 1984. године

Бр. 118 из 1984. године

Бр. 119 из 1984. године

Бр. 120 из 1984. године

Бр. 121 из 1984. године

Бр. 122 из 1984. године

Бр. 123 из 1984. године

Бр. 124 из 1984. године

Бр. 125 из 1984. године

Бр. 126 из 1984. године

Бр. 127 из 1984. године

Бр. 128 из 1984. године

Бр. 129 из 1984. године

Бр. 130 из 1984. године

Бр. 131 из 1984. године

Бр. 132 из 1984. године

Бр. 133 из 1984. године

Бр. 134 из 1984. године

Бр. 135 из 1984. године

Бр. 136 из 1984. године

Бр. 137 из 1984. године

Бр. 138 из 1984. године

Бр. 139 из 1984. године

Бр. 140 из 1984. године

Бр. 141 из 1984. године

Бр. 142 из 1984. године

Бр. 143 из 1984. године

Бр. 144 из 1984. године

Бр. 145 из 1984. године

Бр. 146 из 1984. године

Бр. 147 из 1984. године

Бр. 148 из 1984. године

Бр. 149 из 1984. године

Бр. 150 из 1984. године

Бр. 151 из 1984. године

Бр. 152 из 1984. године

Бр. 153 из 1984. године

 

Бр. 154 из 1984. године

Бр. 155 из 1984. године

Бр. 155 из 1985. године

 

Бр. 157 из 1985. године

Бр. 158 из 1985. године

Бр. 159 из 1985. године

Бр. 160 из 1985. године

 

Бр. 161 из 1985. године

Бр. 162 из 1985. године

Бр. 163 из 1985. године

Бр. 164 из 1985. године

 

Бр. 165 из 1985. године

Бр. 166 из 1985. године

Бр. 167 из 1985. године

Бр. 168 из 1985. године

 

Бр. 169 из 1985. године

Бр. 170 из 1985. године

Бр. 171 из 1985. године

Бр. 172 из 1985. године

 

Бр. 173 из 1985. године

Бр. 174 из 1985. године

Бр. 175 из 1985. године

Бр. 176 из 1985. године

 

Бр. 177 из 1985. године

Бр. 178 из 1985. године

Бр. 179 из 1985. године

Бр. 180 из 1985. године

 

Бр. 181 из 1985. године

Бр. 182 из 1985. године

Бр. 183 из 1985. године

Бр. 184 из 1985. године

 

Бр. 185 из 1985. године

Бр. 186 из 1985. године

Бр. 187 из 1985. године

Бр. 188 из 1985. године

 

Бр. 189 из 1985. године

Бр. 190 из 1985. године

Бр. 191 из 1985. године

Бр. 192 из 1985. године

 

Бр. 193 из 1985. године

Бр. 194 из 1985. године

Бр. 195 из 1985. године

Бр. 196 из 1985. године

 

Бр. 197 из 1985. године

Бр. 198 из 1985. године

Бр. 199 из 1985. године

Бр. 200 из 1985. године

 

Бр. 201 из 1985. године

Бр. 202 из 1985. године

Бр. 203 из 1985. године

Бр. 204 из 1985. године

 

Бр. 205 из 1986. године

 

Бр. 206 из 1986. године

 

Бр. 207 из 1986. године

 

Бр. 208 из 1986. године

 

Бр. 209 из 1986. године

 

Бр. 210 из 1986. године

 

Бр. 211 из 1986. године

 

Бр. 212 из 1986. године

 

Бр. 213 из 1986. године

 

Бр. 214 из 1986. године

 

Бр. 215 из 1986. године

 

Бр. 216 из 1986. године

 

Бр. 217 из 1986. године

 

Бр. 218 из 1986. године

 

Бр. 219 из 1986. године

 

Бр. 220 из 1986. године

 

Бр. 221 из 1986. године

 

Бр. 222 из 1986. године

 

Бр. 223 из 1986. године

 

Бр. 224 из 1986. године

 

Бр. 225 из 1986. године

 

Бр. 226 из 1986. године

 

Бр. 227 из 1986. године

 

Бр. 228 из 1986. године

 

Бр. 229 из 1986. године

 

Бр. 230 из 1986. године

 

Бр. 231 из 1986. године

 

Бр. 232 из 1986. године

 

Бр. 233 из 1986. године

 

Бр. 234 из 1986. године

 

Бр. 235 из 1986. године

 

Бр. 236 из 1986. године

 

Бр. 237 из 1986. године

 

Бр. 238 из 1986. године

 

Бр. 239 из 1986. године

 

Бр. 240 из 1986. године

 

Бр. 241 из 1986. године

 

Бр. 242 из 1986. године

 

Бр. 243 из 1986. године

 

Бр. 244 из 1986. године

 

Бр. 245 из 1986. године

 

Бр. 246 из 1986. године

 

Бр. 247 из 1986. године

 

Бр. 248 из 1986. године

 

Бр. 249 из 1986. године

 

Бр. 250 из 1986. године

 

Бр. 251 из 1986. године

 

Бр. 252 из 1986. године

 

Бр. 253 из 1986. године