„СОНДАЖНО ИСКОПАВАЊЕ ЛОКАЛИТЕТА „ЋЕТАЋЕ – РАДУЈЕВАЦ, ОПШТИНА НЕГОТИН, НАДОМАК УШЋА ТИМОКА У ДУНАВ, У ОКВИРУ РИМСКОГ ЛИМЕСА“

Након 2021. године, започела је и друга сезона археолошких ископавања, по пројекту „СОНДАЖНО ИСКОПАВАЊЕ ЛОКАЛИТЕТА „ЋЕТАЋЕ – РАДУЈЕВАЦ, ОПШТИНА НЕГОТИН, НАДОМАК УШЋА ТИМОКА У ДУНАВ, У ОКВИРУ РИМСКОГ ЛИМЕСА“. Средства је обезбедило Министарство културе и информисања Републике Србије, а помогао је, као и раније, у складу са могућностима, и Музеј Крајине у Неготину.Истраживања врше Балканолошки институт САНУ из Београда и Музеј Крајине у Неготину. Руководиоци пројекта су др Владимир Петровић, научни саветник испред Балканолошког института САНУ и Гордан Јањић МА, музејски саветник испред Музеја Крајине у Неготину. Свакако најзанимљивију чињеницу представљају бедеми изграђени од шута и земље, што може указати на веома рани карактер овог утврђења изграђеног на изразито стратешкој позицији римског лимеса. Сматрамо да локалитет Ћетаће има изузетно велики потенцијал за будућа археолошка истраживања римске дунавске границе. Планирано је истраживање више мањих сонди или ровова како би се прецизно дефинисале димензије утврђења и разјаснила хоризонтална и вертикална стратиграфија. Сондажним ископавањем археолошког локалитета Ћетаће постигло би се утврђивање старости и величине овог римског утврђења и насеља.

Насумични чланци:

Архива вести