ОДОБРЕНИ ПРОЈЕКТИ МУЗЕЈА КРАЈИНЕ

Министарство културе и информисања објавило je резултате конкурса за неколико области у оквиру области културног наслеђа.

Одобрени су следећи пројекти Музеја Крајине и његових сарадника:

ЗА ОБЛАСТ АРХЕОЛОШКОГ НАСЛЕЂА:

Музеј Крајине: Археолошка ископавања локалитета Егета – 900.000,00 динара

Музеј Крајине: Заштитна археолошка ископавања Аквеса у Прахову, о. Неготин – 700.000,00 динара

Археолошки институт у Београду: Врело-Шаркамен, археолошка истраживања, презентација и промоција – 800.000,00 динара

Балканолошки институт САНУ: Сондажно ископавање локалитета „Ћетаће“ – Радујевац, општина Неготин, надомак ушћа Тимока у Дунав, у саставу римског Лимеса“ – 950.000,00 динара

ЗА ОБЛАСТ НЕПОКРЕТНОГ НАСЛЕЂА:

Завод за заштиту споменика културе Ниш: Пројекат конзерваторско – рестаураторских радова на архитектонским структурама касноантичког утврђења на археолошком локалитету Мора Вагеи у Михајловцу – 2,500,000 динара

ЗА ОБЛАСТ МУЗЕЈСКОГ НАСЛЕЂА:

Музеј Крајине: Публикација Летопис Музеја Крајине (1934 –1979) – 410.000 динара

Музеј Крајине: Меморијална поставка посвећена проф. др Момчилу Ст. Мокрањцу – 600.000 динара

У оквиру конкурса Министарства културе и информисања под називом “Градови у фокусу 2021”, пројекат “Да нас прати добар глас 2” којим је ове године аплицирала Општина Неготин, подржан је са пет милиона динара. Укупна вредност пројекта износи 7.307.528,80 динара, док учешће je Општине Неготин 2.307.528,80 динара. Пројекат „Да нас прати добар глас 2” има за циљ унапређење услова за даљи развој културе и уметности кроз унапређење техничких услова у Управној згради Музеја Крајине, техничких и хигијенских услова Дома културе у Неготину, чиме доприноси побољшавању општих услова функционисања установа културе уз посебан акценат на очувању објеката и повећању енергетске ефиканости. За замену столарије на Управној згради Музеја Крајине одобрена су средства у износу од два милиона динара.

Одобрен пројекат “Набавка опреме за потребе обављања процеса дигитализације културног наслеђа”

Министарство културе и информисања Републике Србије доделило је Музеју Крајине средства у износу од 1.000.000,00 динара за финансирање пројекта “Набавка опреме за потребе обављања процеса дигитализације културног наслеђа” из области дигитализације културног наслеђа за 2021. годину. #digitalizacijaukulturi

ОПШТИНИ НЕГОТИН ОДОБРЕНО 1,3 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ КОТЛАРНИЦЕ У МУЗЕЈУ КРАЈИНЕ

Министарство заштите животне средине Републике Србије је, за реализацију Пројекта реконструкције котларнице у Управној згради Музеја Крајине у 2021. години, којим је Општина Неготин аплицирала на расписани јавни конкурс, определила средства у износу  од 1.300.000 хиљада динара. Укупна вредност пројекта, уз учешће локалне самоуправе од 622.256,00 динара (32,37%) динара, износи 1.922.256,00 динара.

ЗАВРШЕНА ПРВА ФАЗА ПРОЈЕКТА НА ЛОКАЛИТЕТУ ГЛАМИЈА

После две недеље теренског рада, Музеј Крајине у Неготину завршио је прву фазу пројекта „Припрема пројектне документације за конзерваторско-рестаураторске радове на археолошком налазишту Гламија у Рткову, општина Кладово“.
Након радова на терену, који су обухватили археолошке дефиниције постојећег стања, архитектонско-геодетска снимања и на крају фотограметријска снимања, можемо рећи да је прва фаза поменутог пројекта завршена.
Предстоји израда архитектонског и грађевинског пројекта који ће конкурисати за доделу средстава за конзерваторско-рестаураторске радове. Музеј Крајине ће то дело завршити до краја ове године.
На путу смо да још једно археолошко налазиште, које је било саставни део утврђене римске границе на Дунаву, заузме своје место на Унесковој мапи, као део целине на којој Музеј Крајине интензивно ради.
Руководилац пројекта је археолог-музејски саветник мр Гордан Јањић, а чланови стручног тима су др Бојан Поповић, архитекта Археолошког института у Београду; Милица Томић, археолог; Срећко Живановић, студент археологије. Стручни консултант је господин Александар Алексић, археолог, конзерватор-истраживачки саветник, Завод за заштиту споменика културе Ниш.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА НА ЛОКАЛИТЕТУ ГЛАМИЈА

Музеј Крајине у Неготину започео је реализацију још једног археолошког пројекта. Реч је о пројекту:  „Израда пројектне документације за конзерваторско-рестаураторске радове на археолошком локалитету Гламија у Рткову, општина Кладово”. Пројекат се реализује средствима Министарства културе и информисања Републике Србије, у износу од 750.000,00 динара. У складу са могућностима пројекат је помогао и Музеј Крајине. Руководилац пројекта је археолог-музејски саветник Музеја Крајине, Гордан Јањић МА. Чланови стручног тима су: архитекта Археолошког института у Београду, др Бојан Поповић, археолог Милица Томић и студент археологије Срећко Живановић. Стручни консултант је мр Александар Алексић,  археолог, конзерватор-истраживач саветник, Завод за заштиту споменика културе Ниш. Циљ овог пројекта је израда Пројекта конзерваторско-рестаураторских радова на локалитету Гламија. Истовремено са израдом Пројекта конзерваторско-рестаураторских радова, биће прикупљени сви подаци неопходни за покретање поступка правне заштите овог локалитета.

Завршени радови на локалитету „Мора Вагеи”

На археолошком локалитету „Мора Вагеи“, у селу Михајловац, општина Неготин, 20. 11. 2020. године, завршени су конзерваторско – рестаураторски радови на архитектонским структурама овог касноантичког утврђења. Пројекат је реализован средствима Министарства културе и информисања Републике Србије у износу од 5.000.000,00 динара, које је обезбедио Завод за заштиту споменику културе у Нишу. Руководиоц израде архитектонског пројекта конзерваторско – рестаураторских радова био је инж. архитектуре Горан Радосављевић по претходно реализованом пројекту Музеја Крајине у Неготину, док је руководиоц пројекта био археолог – музејски саветник Гордон Јањић. Стручни надзор над реализацијом поменутих послова вршили су Завод за заштиту споменика културе Ниш, инж. архитектуре Горан Радосављевић и Музеј Крајине Неготин, археолог – музејски саветник Гордон Јањић. Радове је извела грађевинска фирма „Тасић Митре д.о.о“, из Смедерева. У складу са могућностима радове је помогао и Музеј Крајине у Неготину. Наставак реализације конзерваторско – рестаураторских радова, на aрхеолошком локалитету „Мора Вагеи“ у селу Михајловац, општина Неготин, следи наредне године.

Мора Вагеи 2020.

Лепо време погодује вредним мајсторима „Тасић Митре д.о.о“. Експерти градње по пројекту Музеја Крајине из 2019. године, средствима Министарства културе и информисања Републике Србије, које је обезбедио Завод за заштиту споменика културе Ниш из Ниша, настављају несметано конзерваторско-рестаураторске радове на археолошком локалитету Мора Вагеи у селу Михајловац, општина Неготин. Музеј Крајине у Неготину ће тиме добити још један репрезентативни објекат, културно добро којим ће презентовати богато културно наслеђе нашег краја. Надзор врше испред Музеја Крајине археолог-музејски саветник Гордан Јањић, а главни конзерваторски надзор врши архитекта Завода за заштиту споменика културе Ниш , из Ниша, Горан Радосављевић.