ОДОБРЕНИ ПРОЈЕКТИ МУЗЕЈУ КРАЈИНЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

Министарство културе одобрило је пројекте у којима је Музеј Крајине носилац или партнер у укупном износу од 6.410.000,00 динара.
 
У области откривања, прикупљања, истраживања, документовања, проучавања, вредновања, заштите, очувања,
представљања, интерпретације, коришћења и управљања непокретним културним наслеђем за пројекат „Израда пројектне документације за наставак извођења конзерваторско-рестаураторских радова на делу западног бедема од југоисточне угаоне куле до северне куле западне капије античког утврђења на археолошком налазишту „Врело-Шаркамен“ код Неготина“ одобрено је 960.000,00.
У области заштите и дигитализације културног наслеђа у Републици Србији за пројекат „Виртуелна презентација: Мокрањца, Хајдук Вељковог наоружања и археолошког локалитета Врело-Шаркамен“ одобрено је 750.000,00.
 
У области откривања, прикупљања, истраживања, документовања, проучавања, вредновања, заштите, очувања,
представљања, интерпретације, коришћења и управљања музејским наслеђем за пројекате: 
„Извођење стабилног система за аутоматско откривање и дојаву пожара у Музеју Хајдук Вељка“ одобрено је 1.000.000,00; „Конзервација и рестаурација дела Уроша Предића из Ликовне збирке Музеја Крајине“ одобрено је 400.000,00 и 
„Волим Хајдук Вељка“ одобрено је 300.000,00.
 
Из области заштите и савремене интерпретације старих традиционалних заната и њихове примене за пројекат „Плетење прућа и трмка – љубав у наслеђе“ одобрено је 350.000,00.
 
У области издавачке делатности – периодичне публикације из области уметности и културе у 2024. години за пројекат Светионик – Годишњак
Музеја Крајине, у износу од 250.000,00 динара.
 
Музеју Крајине одобрена су и средства за финансирање послова територијално надлежних музеја за 2024. годину у висини од 350.000,00 динара.
 
У области откривања, прикупљања, истраживања, документовања, проучавања, вредновања, заштите,
очувања, представљања, интерпретације, управљања и коришћења археолошког наслеђа:
Археолошком институту за пројекат „Врело – Шаркамен, археолошка истраживања, презентација и промоција“, на којем је Музеј Крајине партнер, одобрено је 1.200.000,00.
Балканолошком институту САНУ за пројекат „Археолошко ископавање локалитета „Ћетаће“- Радујевац, општина Неготин, надомак ушћа Тимока у Дунав, у саставу Римског Лимеса“, на којем је Музеј Крајине партнер, одобрено је 1.200.000,00.

Насумични чланци:

Архива вести