Јавни конкурс за радно место у Музеју Крајине – Домар (мајстор одржавања)