Реализација пројекта “Одржавање објеката Музеја Крајине”

У току је реализација пројекта “Одржавање објеката Музеја Крајине”, одобреног од стране Министарства културе и информисања, који предвиђа:
радове на санацији крова археолошког депоа, кречење фасаде Музеја Крајине, кречење фасаде Музеја Хајдук Вељка и израду пројекта за извођење стабилног система за дојаву пожара за објекте Музеја Крајине.