Одобрен пројекат „Радови на одржавању и заштити археолошких локалитета Врело-Шаркамен и Мора Вагеи“

Музеју Крајине Национална служба за запошљавање одобрила је средства у износу од 890.619,12 динара, за реализацију пројекта „Радови на одржавању и заштити археолошких локалитета Врело-Шаркамен и Мора Вагеи“. Пројекат подразумева ангажовање 6 особа на 4 месеца. Спровођењем пројекта у оквиру јавног рада, Музеју Крајине у Неготину умногоме ће бити олакшан рад на локалитетима. На локалитету Врело-Шаркамен се сваке године раде нова ископавања и рекогносцирања терена, тако да би рашчишћавање растиња и одржавање локалитета, макар и на четири месеца умногоме олакшало рад, а с обзиром да има и доста појединаца који обилазе овај касно-антички локалитет, значило би да буде уређен. С друге стране Археолошки институт из Београда у сарадњи са стручњацима из Републичког завода за заштиту споменика културе из Београда, Министарсвом културе РС, Министарством спољних послова РС, завода за заштиту споменика културе и више локалних музеја, међу којима је и Музеј Крајине, започео је процедуру припреме номинационог досијеа и плана управљања за упис Граница Римског царства – Дунавски Лимес у Србији на Унескову Листу светске баштине, у склопу међудржавне серијске номинације Границе Римског царства. У овом процесу, сарадња свих релевантних актера, а посебно државних институција и установа културе са општинским властима и локалном заједницом, од кључног је значаја за израду квалитетне номинације, која би била успешно уписана као ново добро светске баштине Србије. Локалитет Мора Вагеи је део овог пројекта, тако да би рашчишћавање растиња на овом локалитету пре свега допринело очувању овог културног добра светског значаја.
Реализација овог јавног рада умногоме ће допринети афирмацији наше установе, што ће сигурно повећати посете објектима Музеја Крајине, а поред зараде приликом побољшања посете, значај за локалну средину одражава се и смањењем броја незапослених, макар и на период од четири месеца.

                                     

Насумични чланци:

Архива вести