Одобрен пројекат за јавне радове Музеју Крајине

Национална служба за запошљавање у Бору одобрила је пројекат за јавне радове Музеју Крајине. 

Пројекат Радови на одржавању Мокрањчеве куће и на одржавању археолошког налазишта Врело-Шаркамен одобрен је на период од 3 месеца и том прилико ће бити запослена 3 лица са I и II степеном стручне спреме. Пројекат ће бити реализован у периоду од 1. септембра до 30. новембра 2015. године.

Спровођењем пројекта, Музеј Крајине у Неготину ће у потпуности средити двориште  Мокрањчеве куће, а конкретним пословима на рашчишћавању растиња на археолошком локалитету допринеће одржавању и заштити животне средине и природе у свом окружењу.  Реализација овог јавног рада умногоме ће допринети афирмацији наше установе, што ће сигурно повећати посете објектима Музеја Крајине, а поред зараде приликом побољшања посете, значај за локалну средину одражава се и смањењем броја незапослених, макар и на период од три месеца.

1 2 3 4

Насумични чланци:

Архива вести