Одобрени пројекти Музеју Крајине

Музеју Крајине одобрена су четири пројекта из области културног наслеђа 2019. у укупном износу од 2.855.000,00 динара. Одобрени су и пројекти Завода за заштиту споменика културе у Нишу у износу од 6.000.000,00 динара и Археолошког института у Београду у износу од 800.000,00 динара, који су везани за археолошки локалитет Врело – Шаркамен, као и пројекат „Подизање свести о значају археолошког наслеђа и унапређење рада Српског археолошког друштва“ у износу од 300.000,00 динара, који се односи на организацију Скупштине друштва у Неготину. Такође, из области дигитализације културног наслеђа за израду мреже, којом ће се омогућити континуирани процес дигитализације у сва три објекта Музеја, одобрено је 431.000,00 динара.

Насумични чланци:

Архива вести