Одобрени пројекти Музеју Крајине у 2018.

Министарство културе и информисања, сектор за културно наслеђе, 29. јануара  расписало је јавни конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката из области културног наслеђа у Републици Србији у 2018. години.

Из области откривања, прикупљања, истраживања, документовања, проучавања, вредновања, заштите, очувања, представљања, интерпретације, управљања и коришћења непокретног културног наслеђа, комисија је од 150 конкурсних пријава одобрила финансирање 51 пројекта, у укупном износу од 155.936.499 динара. У овој области Музеју Крајине је одобрено 1.500.000,00 динара за пројекат „Пројекат наставка уређења четири археолошка локалитета у оквиру римског Лимеса на Дунаву у 2018. години“. Такође, Музеј Крајине се појављује као партнер у пројекту „Археолошко налазиште Врело-Шаркамен, пројекат конзерваторско-рестаураторских радова на откривеним и археолошким истраженим архитектонским садржајима (југозападна угаона кула бр.8 са делом јужног бедема и просторијама унутрашњег објекта прислоњеног уз бедем – Сектор I )“ Завода за заштиту споменика културе Ниш.

Комисија је од 179 конкурсних пријава у области откривања, прикупљања, истраживања, документовања, проучавања, вредновања, заштите, очувања, представљања, интерпретације, управљања и коришћења музејског наслеђа, одобрила 77 пројекатa, мећу којима је и  пројекат „Опрема за презентацију музејског наслеђа“ Музеја Крајине, за који је одобрено 517.000,00 динара.  Такође, у овој облати Музеј Крајине учествује и као партнер на пројекту „Мила моја – изложба дечијих играчака од праисторије до данас“, Народног музеја Зајечар.

Комисија је од 79 конкурсних пријава у области откривања, прикупљања, истраживања, документовања, проучавања, вредновања, заштите, очувања, представљања, интерпретације, управљања и коришћења археолошког наслеђа, одобрила 45 пројекатa, у укупном износу од 28.555.670,00 динара. Међу њима су и пројекти, „Геофизичко истраживање локалитета Егета“, Филозофског факултета Универзитета у Београду, за који је одобрено 300.000,00 динара, и „Врело-Шаркамен, археолошка истраживања, презентација и промоција“, Археолошког института у Београду, за који је одобрено 700.000,00 динара, у којима Музеј Крајине учествује као партнер.

Музеју Крајине одобрена су и два пројекта којим је почетком године конкурисао код Националне службе за запошљавање за  Програм јавних радова. Пројектом „Одржавање објеката Музеја Крајине“, Музеј Крајине ће ангажовати три незапослене особе са инвалидитетом у трајању од четири месеца. Такође, у трајању од четири месеца биће ангажоване две незапослене особе на пројекту „Радови на одржавању и заштити локалитета Врело-Шаркамен“ и Родне куће Момчила Ранковића у Рајцу“.

za web

Насумични чланци:

Архива вести