Одобрени пројекти Музеја Крајине

Министарство културе и информисања је 11. јануара 2017. године расписало јавни конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката из области културног наслеђа у Републици Србији у 2017. години.

Из области истраживања, заштите и коришћења непокретног културног наслеђа, комисија је од 148 конкурсних пријава, одобрила 45 пројеката међу којима су и два пројекта Музеја Крајине: „Пројекат уређења четири археолошка налазишта у оквиру римског Лимеса на Дунаву“, за који је одобрено 1.200.000,00 динара и пројекат „Израда пројектно-техничке документације за извођење конзерваторско-рестаураторских радова на објектима резиденцијално -меморијалног комплекса Врело – Шаркамен, као дела ширег пројекта „Врело – Шаркамен, археолошка истраживања, презентација и промоција““, за који је одобрено 700.000,00 динара.

У области откривања, прикупљања, истраживања, документовања, проучавања, вредновања, заштите, очувања, представљања, интерпретације, управљања и коришћења старе и ретке библиотечке грађе, по расписаном јавном конкурсу Министарства културе и информисања од пристиглих 29 пријава, одобрено је 13 пројеката. Музеју Крајине је из ове области одобрен пројекат „Конзерваторско-рестаураторске интервенције на фондовима старе и ретке књиге Музеја Крајине и Народне библиотеке „Доситеј Новаковић“ у Неготину“ у износу од 635.210,00 динара.

Из области откривања, прикупљања, истраживања, документовања, проучавања, вредновања, заштите, очувања, представљања, интерпретације, управљања и коришћења археолошког наслеђа од пристиглих 87 пријава, одобрено је 37 пројеката међу којима је и пројекат где Музеј Крајине учествује као суфинансијер. Пројекат „Врело-Шаркамен, археолошка истраживања“, за који је одобрено 700.000,00 динара, заједнички је пројекат Музеј Крајине и Археолошког института у Београду.

Музеју Крајине одобрен је и пројекат „Одржавање објеката Музеја Крајине“, којим је почетком године конкурисао код Националне службе за запошљавање за  Програм јавних радова на којима се ангажују незапослене особе са инвалидитетом. Пројекат у трајању од четири месеца Музеј ће спровести од маја до краја августа, а биће упошљено укупно четири радника.

Насумични чланци:

Архива вести