Одобрени пројекти Музеја Крајине

Министарство културе и информисања Србије из области истраживања, заштите и коришћења музејског наслеђа, од пристиглих 141, одобрило је 29 пројеката међу којима је и пројекaт Музеја Крајине Реконструкција електричних инсталација у Музеју Крајине у вредности од  1.000.000,00 динара.

За (су)финансирање пројеката у области истраживања, заштите и коришћења археолошког наслеђа пристигло је 86 пријава, а одобрено је 29 пројеката међу којима је и пројекат Музеја Крајине, Археолошко рекогносцирање десне обале Дунава од Прахова до Кладова, за који је одобрено 500.000,00 динара. Из ове области одобрен је и пројекат Врело-Шаркамен, археолошка истраживања, презентација и промоција, Археолошког института у Београду, у коме ће се Музеј Крајине појавити као партнер. Вредност пројекта је 1.000.000,00 динара.

Насумични чланци:

Архива вести