Наставак уређења четири археолошка локалитета у оквиру римског Лимеса на Дунаву

На локалитету Гламија у Рткову започета је реализација Пројекта наставка уређења четири археолошка налазишта у оквиру римског Лимеса на Дунаву у 2018. години.

Музеј Крајине у Неготину је у 2016. години предузео детаљан стручан увид у стање у циљу прецизног геопозиционирања и утврђивања имовинског стања свих археолошких налазишта и локалитета на територији своје надлежности. Наставак ових активности у 2017. години било је рашчишћавање и уређивање четири локалитета и прибављање документације за утврђивање за НКД.

Пројекат наставка уређења четири археолошка налазишта у оквиру римског Лимеса на Дунаву у 2018. години обухвата археолошке локалитете Гламија у Рткову, Егета II у Брзој Паланци, Мора Вагеи у Михајловцу и Ћетаће у Радујевцу, чији остаци римских форитфикација су видљиви или делимично видљиви; циљ пројекта је да се археолошки локалитети уреде, документују и промовишу, као и да се изради план активности за заштиту, уређење, конзервацију и презентацију.

DSCN0569 DSCN0575 DSCN0582

DSCN0591 DSCN0595 DSCN0604

Насумични чланци:

Архива вести