Наставак конзервације на археолошком налазишту Врело – Шаркамен

На археолошком налазишту Врело – Шаркамен, на коме се налази резиденцијално-меморијални комплекс, који је у своју славу изградио римски император Maximin Daia (305–313), започео је наставак конзерваторскo-рестаураторских радова, на откривеним и испитаним архитектонским садржајима, прекинутих зимус услед снежних падавина. Конзерваторски радови се изводе средствима Министарства културе и информисања Републике Србије, под јурисдикцијом Завода за заштиту споменика културе Ниш, у сарадњи са Музејем Крајине Неготин. Главни надзор врши Миле Вељковић, архитекта – конзерватор саветник, Завода за заштиту споменика културе Ниш. Радови се изводе по пројекту Музеја Крајине Неготин, за чију израду је средства обезбедило Министарство културе и информисања Републике Србије. Руководиоц израде пројекта архитектонско – конзерваторских радова на резиденцијално-меморијалном комплексу Врело – Шаркамен био је Гордан Јањић, археолог – музејски саветник Музеја Крајине. Радови се изводе на југоисточном делу утврђења (југоисточна кула, део јужног бедема и просторије у унутрашњости утврђења, наслоњене на део исраженог јужног бедема). Радове изводи предузеће Тасић Митре Д.О.О. из Смедерева.

Насумични чланци:

Архива вести