Музеј Хајдук Вељка представљен је на Google Arts & Culture

Музеј Хајдук Вељка представљен је на Google Arts & Culture, у оквиру промоције и популаризације културног наслеђа Републике Србије. https://artsandculture.google.com/story/5AXBS6BeDKyaDw

Музеј Хајдук Вељка лоциран је у центру града у кући која својим специфичним изгледом представља јединствен пример старе градске архитектуре у Србији 19. века. Због своје јединствене архитектуре кућа је одлуком Скупштине Србије из 1979. званично уврштена у списак непокретних културних добара од великог значаја на територији Републике.Кућу је подигао оборкнез Неготинске нахије – Тодорче, кулуком, а као најтачније време градње сматра се средина 19. века. У кући кнеза Тодорчета првобитно је требало да буде смештено етнографско одељење, али се од те идеје у међувремену одустало. Након адаптације, Музеј Крајине је Тодорчетов конак користио за различите намене, да би током друге половине 20. века, обогативши своју историјску збирку био у могућности да припреми сталну поставку о Првом српском устанку и Хајдук Вељку. Тако је Музеј Хајдук Вељка отворен у кући кнеза Тодорчета 1983. године, али је већ 1989. године затворен. Комплетна поставка посвећена легендарном јунаку премешта се у зграду Музеја Крајине, као саставни део тамошње поставке. С обзиром на то да су током следећих осам година збирке допуњене, јавила се потреба да се Музеј у кући кнеза Тодорчета поново отвори, што је и реализовано 12. септембра 1997. године.

Стална поставка у Музеју Хајдук Вељка, путем експоната из историјске, етнолошке, уметничке збирке и литерарних дела, приказује време Првог српског устанка и лик Хајдук Вељка Петровића. Посетиоци имају прилику да се, осим са животом Хајдук Вељка, упознају и са најразноврснијим примерцима оружја и оруђа, застава и предмета покућанства, као и фотографија и уметничких дела.

Насумични чланци:

Архива вести