Завршени радови на локалитету „Мора Вагеи“

На археолошком локалитету „Мора Вагеи“, у селу Михајловац, општина Неготин, 20. 11. 2020. године, завршени су конзерваторско – рестаураторски радови на архитектонским структурама овог касноантичког утврђења. Пројекат је реализован средствима Министарства културе и информисања Републике Србије у износу од 5.000.000,00 динара, које је обезбедио Завод за заштиту споменику културе у Нишу. Руководиоц израде архитектонског пројекта конзерваторско – рестаураторских радова био је инж. архитектуре Горан Радосављевић по претходно реализованом пројекту Музеја Крајине у Неготину, док је руководиоц пројекта био археолог – музејски саветник Гордон Јањић. Стручни надзор над реализацијом поменутих послова вршили су Завод за заштиту споменика културе Ниш, инж. архитектуре Горан Радосављевић и Музеј Крајине Неготин, археолог – музејски саветник Гордон Јањић. Радове је извела грађевинска фирма „Тасић Митре д.о.о“, из Смедерева. У складу са могућностима радове је помогао и Музеј Крајине у Неготину. Наставак реализације конзерваторско – рестаураторских радова, на aрхеолошком локалитету „Мора Вагеи“ у селу Михајловац, општина Неготин, следи наредне године.

Насумични чланци:

Архива вести