Археолошко рекогносцирање десне обале Дунава од Прахова до Кладова

Током новембра месеца реализује се пројекат „Археолошко рекогносцирање десне обале Дунава од Прахова до Кладова“, који је финансијски подржан од стране Министарства културе и информисања Републике Србије.

Рекогносцирање приобалног дела Дунава са српске стране од Кладова до Неготина врши се да би се коначно знало шта је од истраживаних археолошких локалитета остало након више од 30 година од заштитних истраживања. Археолошки локалитети који су у надлежности  Музеја Крајине, а налазе се у овом пограничном делу нису до сада убицирани, односно не зна се њихова тачна локација, нити стање након истраживања.

Значај овог пројекта лежи у чињеници да се на овај начин ажурирају наша знања о броју и стању археолошких лоаклитета на подручју Неготинске Крајине. На овај начин  покушавамо да спречимо константну девастацију културних добара од стране дивљих копача, који несметано уништавају културно наслеђе на овом подручју.

004 013 022 026 043 076 20161114_122656 20161114_122929

Насумични чланци:

Архива вести