Мора Вагеи 2022.

Завршени су за ову годину планирани конзерваторско-рестаураторски радови на археолошком локалитету Мора Вагеи у Михајловцу, општина Неготин. Иначе, овај локалитет је у надлежности Музеја Крајине, а средства је, на основу конкурса Министарства културе и информисања, обезбедио Завод за заштиту споменика културе Ниш, док је радове извела фирма „Тасић Митре д.о.о.“ из Смедерева. Ово утврђење, на коме се живот може пратити од неолита, преко бронзаног доба, 1, 3, 4. и до 6. века, димензија 18,5 х 18,5 метара, данас је једино римско утврђење на утврђеној римској граници „Лимес“ спремно за презентацију, јер је већи део конзервиран.

Насумични чланци:

Архива вести