РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА НА ЛОКАЛИТЕТУ ГЛАМИЈА

Музеј Крајине у Неготину започео је реализацију још једног археолошког пројекта. Реч је о пројекту:  „Израда пројектне документације за конзерваторско-рестаураторске радове на археолошком локалитету Гламија у Рткову, општина Кладово”. Пројекат се реализује средствима Министарства културе и информисања Републике Србије, у износу од 750.000,00 динара. У складу са могућностима пројекат је помогао и Музеј Крајине. Руководилац пројекта је археолог-музејски саветник Музеја Крајине, Гордан Јањић МА. Чланови стручног тима су: архитекта Археолошког института у Београду, др Бојан Поповић, археолог Милица Томић и студент археологије Срећко Живановић. Стручни консултант је мр Александар Алексић,  археолог, конзерватор-истраживач саветник, Завод за заштиту споменика културе Ниш. Циљ овог пројекта је израда Пројекта конзерваторско-рестаураторских радова на локалитету Гламија. Истовремено са израдом Пројекта конзерваторско-рестаураторских радова, биће прикупљени сви подаци неопходни за покретање поступка правне заштите овог локалитета.

Завршени радови на локалитету „Мора Вагеи”

На археолошком локалитету „Мора Вагеи“, у селу Михајловац, општина Неготин, 20. 11. 2020. године, завршени су конзерваторско – рестаураторски радови на архитектонским структурама овог касноантичког утврђења. Пројекат је реализован средствима Министарства културе и информисања Републике Србије у износу од 5.000.000,00 динара, које је обезбедио Завод за заштиту споменику културе у Нишу. Руководиоц израде архитектонског пројекта конзерваторско – рестаураторских радова био је инж. архитектуре Горан Радосављевић по претходно реализованом пројекту Музеја Крајине у Неготину, док је руководиоц пројекта био археолог – музејски саветник Гордон Јањић. Стручни надзор над реализацијом поменутих послова вршили су Завод за заштиту споменика културе Ниш, инж. архитектуре Горан Радосављевић и Музеј Крајине Неготин, археолог – музејски саветник Гордон Јањић. Радове је извела грађевинска фирма „Тасић Митре д.о.о“, из Смедерева. У складу са могућностима радове је помогао и Музеј Крајине у Неготину. Наставак реализације конзерваторско – рестаураторских радова, на aрхеолошком локалитету „Мора Вагеи“ у селу Михајловац, општина Неготин, следи наредне године.

Мора Вагеи 2020.

Лепо време погодује вредним мајсторима „Тасић Митре д.о.о“. Експерти градње по пројекту Музеја Крајине из 2019. године, средствима Министарства културе и информисања Републике Србије, које је обезбедио Завод за заштиту споменика културе Ниш из Ниша, настављају несметано конзерваторско-рестаураторске радове на археолошком локалитету Мора Вагеи у селу Михајловац, општина Неготин. Музеј Крајине у Неготину ће тиме добити још један репрезентативни објекат, културно добро којим ће презентовати богато културно наслеђе нашег краја. Надзор врше испред Музеја Крајине археолог-музејски саветник Гордан Јањић, а главни конзерваторски надзор врши архитекта Завода за заштиту споменика културе Ниш , из Ниша, Горан Радосављевић.