Археолошко рекогносцирање десне обале Дунава од Прахова до Кладова

Током новембра месеца реализује се пројекат „Археолошко рекогносцирање десне обале Дунава од Прахова до Кладова“, који је финансијски подржан од стране Министарства културе и информисања Републике Србије. Continue reading

Изложба „Чувари народне баштине“ у Зајечару

У среду, 9. новембра 2016. године у галерији Радул бегов конак у Зајечару, отворена је гостујућа изложба Музеја Крајине „Чувари народне баштине“, ауторке Емиле Петровић, више кустошкиње Музеја Крајине. Continue reading