К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А

За доделу Уговора о јавној набавци радова – просторно уређење око споменика Хајдук Вељку Петровићу на кп.бр. 517 КО Неготин у Неготину  и електричне инсталације осветљења

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А

Истраживања на археолошком локалитету Шаркамен

После десет година паузе овог лета настављена су истраживања на археолошком локалитету Шаркамен, на коме је 1996. године пронађен сет царског златног накита из доба императора Максимина Даје. Continue reading

КОНЗЕРВАТОРСКИ РАДОВИ НА СПОМЕНИКУ НА МЕСТУ ПОГИБИЈЕ ХАЈДУК ВЕЉКА

Поводом обележавања јубилеја 180 година од ослобођења Неготина (присаједињења Крајине Кнежевини Србији) и 200 година од погибије Хајдук Вељка Петровића обнавља се спомен обележје на месту погибије Хајдук Вељка. Continue reading