Хидроизолација зидова зграде Музеја Хајдук Вељка

По завршетку поступка јавне набавке мале вредности и сезоне екскурзија, 19. јуна су започети радови на хидроизолацији зидова зграде Музеја Хајдук Вељка. Рок за завршетак радова је 60 дана.

Вредност радова је  1.907.050,00 динара без ПДВ-а, односно 2.288.460,00 динара са ПДВ-ом, а финансијска средства обезбеђена су у буџету општине Неготин за 2018. годину. Извођач радова је Д.О.О. „Цветкова градња“ Неготин.

Радови се изводе ради решавања дугогодишњег проблема са влагом у објекту, на основу Идејног пројекта урађеног од стране СР „Конић инжењеринг“ из Зајечара и Решења о давању сагласности на идејни пројекат Завода за заштиту споменика културе Ниш.

20180621_093150 20180621_093215 20180621_093243 20180626_095853 20180626_095907 20180626_095927 20180626_095937 20180626_095952

Насумични чланци:

Архива вести