РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА НА ЛОКАЛИТЕТУ ГЛАМИЈА

Музеј Крајине у Неготину започео је реализацију још једног археолошког пројекта. Реч је о пројекту:  „Израда пројектне документације за конзерваторско-рестаураторске радове на археолошком локалитету Гламија у Рткову, општина Кладово“. Пројекат се реализује средствима Министарства културе и информисања Републике Србије, у износу од 750.000,00 динара. У складу са могућностима пројекат је помогао и Музеј Крајине. Руководилац пројекта је археолог-музејски саветник Музеја Крајине, Гордан Јањић МА. Чланови стручног тима су: архитекта Археолошког института у Београду, др Бојан Поповић, археолог Милица Томић и студент археологије Срећко Живановић. Стручни консултант је мр Александар Алексић,  археолог, конзерватор-истраживач саветник, Завод за заштиту споменика културе Ниш. Циљ овог пројекта је израда Пројекта конзерваторско-рестаураторских радова на локалитету Гламија. Истовремено са израдом Пројекта конзерваторско-рестаураторских радова, биће прикупљени сви подаци неопходни за покретање поступка правне заштите овог локалитета.

Насумични чланци:

Архива вести