РАДОВИ У МУЗЕЈУ ХАЈДУК ВЕЉКА

Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, започети су радови на Санацији капиларне влаге и реконструкцији електричне инсталације у Музеју Хајдук Вељка.

            Радове изводи Грађевинско – занатска радња „Грађевинац КШ“ из Великог Шиљеговца.

Насумични чланци:

Архива вести