Одобрени пројекти у области археолошког наслеђа и области непокретног културног наслеђа

Министарство културе и информисања Републике Србије одобрило је Музеју Крајине средства за пројекте у области археолошког наслеђа и то за пројекат „Врело-Шаркамен код Неготина Тетрархијска резиденција Максимина Даје“ у износу од 390.000,00 динара и за пројекат „Археолошка ископавања локалитета Егета“ у износу од 1.200.000,00 динара. У истој области одобрена су средства Археолошком институту за пројекат „Врело-Шаркамен археолошка истраживања, презентација и промоција“ у износу од 800.000,00 динара. Такође, Музеју Крајине одобрена су средства у области непокретног културног наслеђа за пројекат „Израда пројектне документације за конзерваторско-рестаураторске радове на археолошком локалитету Гламија у Рткову“ у износу од 750.000,00 динара, док су Заводу за заштиту споменика културе Ниш одобрена средства за пројекат „Конзерваторско-рестаураторски радови на архитектонским структурама касноантичког утврђења на археолошком локалитету Мора Вагеи у Михајловцу“ у износу од 5.000.000,00 динара.

Насумични чланци:

Архива вести