Одобрени пројекти Музеја Крајине

Министарство културе и информисања објавило je резултате конкурса за неколико области у оквиру области културног наслеђа.

Одобрени су следећи пројекти Музеја Крајине и његових сарадника у вредности од 15.500.000,00 динара:

ЗА ОБЛАСТ АРХЕОЛОШКОГ НАСЛЕЂА:

Музеј Крајине:
1. Заштитна археолошка ископавања Аквеса у Прахову,
општина Неготин – 1.000.000,00 динара.
2. Археолошка ископавања локалитета Егета – 1.000.000,00 динара.

Балканолошки институт САНУ:
1. Археолошко ископавање локалитета Ћетаће-Радујевац,
општина Неготин, надомак ушћа Тимока у Дунав, у
саставу Римског Лимеса – 900.000,00.

Археолошки институт у Београду:
1. Врело – Шаркамен. археолошка истраживања
презентација и промоција – 1.100.000,00.

ЗА ОБЛАСТ НЕПОКРЕТНОГ НАСЛЕЂА:

Музеј Крајине:

1. Археолошко налазиште Врело – Шаркамен, Пројекат
конзерваторско – рестаураторских радова на
откривеним и археолошки истраженим архитектонским
садржајима – северна кула западне капије (кула број 2,
сектор 3) – 10.000.000,00.

ЗА ОБЛАСТ МУЗЕЈСКОГ НАСЛЕЂА:

Музеј Крајине:

1. Одржавање објеката Музеја Крајине – 1.500.000,00.

Насумични чланци:

Архива вести