ОДОБРЕНИ ПРОЈЕКТИ МУЗЕЈА КРАЈИНЕ

Министарство културе и информисања објавило je резултате конкурса за неколико области у оквиру области културног наслеђа.

Одобрени су следећи пројекти Музеја Крајине и његових сарадника:

ЗА ОБЛАСТ АРХЕОЛОШКОГ НАСЛЕЂА:

Музеј Крајине: Археолошка ископавања локалитета Егета – 900.000,00 динара

Музеј Крајине: Заштитна археолошка ископавања Аквеса у Прахову, о. Неготин – 700.000,00 динара

Археолошки институт у Београду: Врело-Шаркамен, археолошка истраживања, презентација и промоција – 800.000,00 динара

Балканолошки институт САНУ: Сондажно ископавање локалитета „Ћетаће“ – Радујевац, општина Неготин, надомак ушћа Тимока у Дунав, у саставу римског Лимеса“ – 950.000,00 динара

ЗА ОБЛАСТ НЕПОКРЕТНОГ НАСЛЕЂА:

Завод за заштиту споменика културе Ниш: Пројекат конзерваторско – рестаураторских радова на архитектонским структурама касноантичког утврђења на археолошком локалитету Мора Вагеи у Михајловцу – 2,500,000 динара

ЗА ОБЛАСТ МУЗЕЈСКОГ НАСЛЕЂА:

Музеј Крајине: Публикација Летопис Музеја Крајине (1934 –1979) – 410.000 динара

Музеј Крајине: Меморијална поставка посвећена проф. др Момчилу Ст. Мокрањцу – 600.000 динара

У оквиру конкурса Министарства културе и информисања под називом „Градови у фокусу 2021“, пројекат „Да нас прати добар глас 2“ којим је ове године аплицирала Општина Неготин, подржан је са пет милиона динара. Укупна вредност пројекта износи 7.307.528,80 динара, док учешће je Општине Неготин 2.307.528,80 динара. Пројекат „Да нас прати добар глас 2” има за циљ унапређење услова за даљи развој културе и уметности кроз унапређење техничких услова у Управној згради Музеја Крајине, техничких и хигијенских услова Дома културе у Неготину, чиме доприноси побољшавању општих услова функционисања установа културе уз посебан акценат на очувању објеката и повећању енергетске ефиканости. За замену столарије на Управној згради Музеја Крајине одобрена су средства у износу од два милиона динара.

 

Насумични чланци:

Архива вести