Нова публикација Музеја Крајине

Најновије издање Музеја Крајине “Јунак од сабље, Хајдук Вељко Петровић као инспирација уметницима у Неготину”, ауторке Весне Стаменковић, кустоса Музеја.

Za Web korica