Заштитна археолошка ископавања Aquesa у Прахову

Започела је реализација пројекта Музеја Крајине у Неготину „Заштитна археолошка ископавања Aquesa у Прахову“, општина Неготин. Овај пројекат Музеј Крајине реализује у сарадњи са Заводом за заштиту споменика културе Ниш из Ниша, средствима Министарства културе и информисања Републике Србије и општине Неготин. Циљ пројекта археолошких истраживања јесте израда техничке документације постојећег стања за потребе правне и физичке заштите археолошког наслеђа. У оквиру археолошких истраживања биће неопходно обавити и чишћење терена од растиња. Заштитна археолошка истраживања представљају први корак у поступку спровођења конзерваторско рестаураторских активности на овом непокретном културном добру. Без спроведених археолошких истраживања, није могуће израдити пројекат конзерваторско-рестаураторских радова. Пројектом руководи Гордан Јањић, археолог –музејски саветник Музеја Крајине у Неготину, у сарадњи са консултантом пројекта археологом Александром Алексићем, конзерватором-истраживачем саветником, Завода за заштиту споменика културе Ниш. 

Насумични чланци:

Архива вести