ЗАПОЧЕТА АРХЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Aрхеолошка истраживања на локалитету Мокрањске стене – Поткапина првенствено имају за циљ заштиту од перманентне девастације, која је најочигледнија на архитектури из Византијског периода.

Веома је важно добијање нових података о овом
утврђењу које је опасано двоструким бедемом, а које је остало неоткривено до
рекогносцирања прошле године. Наставак археолошких истраживања на овом
локалитету има фокус на даљем истраживању Латенске некрополе, која се показала
као веома занимљива, према налазима из само једног до сада констатованог гроба.
Такође је у интересу заштите важно истражити границе ширења праисторијског
локалитета, као и потврђивање претпоставке о постојању средњевековне некрополе,
која се према речима власника имања налази око 50м  западно од садашње локације археолошких сонди.
Значај наставка истраживања лежи и у чињеници како су последња ископавања
праисторијских локалитета у Неготинској Крајини извршена средином 80-их година
прошлог века. Истраживања из 2011. године донела су већи број артефаката на
изложбену поставку Музеја Крајине, што помаже стицању поверења локалног
становништва и потребу даљег  неговања и едукације о културној баштини овог краја. Циљ истраживања је заштита локалитета од константног девастирања од стране нелегалних копача. Истражују се културни хоризонти ране Византије, Латена и металних доба праисторије.

Корисници пројекта: Археолошки институт Београд, Музеј Крајине у Неготину, грађани Неготина и села Мокрање.

СТРУЧНА ЕКИПА И ЗАДУЖЕЊА

 

др Александар Капуран, истраживач сарадник, руководилац истраживања:  организација истраживања, израда документације.

др Александар Булатовић, научни сарадник: теренска истраживања, фото документација, дигитализација техничке документације.

дипл. арх. Гордан Јањић, музејски саветник Музеја Крајине  у Неготину: теренска истраживања, организација и логистика истраживања.

 

 

Насумични чланци:

Архива вести