Завршен пројекат “Заштитна археолошка ископавања Аквеса – Прахово, општина Неготин”

Фотограметријом Музеј Крајине у сарадњи са Заводом за заштиту споменика културе Ниш, завршио је овогодишње радове у оквиру пројекта “Заштитна археолошка ископавања Аквеса – Прахово, општина Неготин”.