ЗАВРШЕНА ПРВА ФАЗА ПРОЈЕКТА НА ЛОКАЛИТЕТУ ГЛАМИЈА

После две недеље теренског рада, Музеј Крајине у Неготину завршио је прву фазу пројекта „Припрема пројектне документације за конзерваторско-рестаураторске радове на археолошком налазишту Гламија у Рткову, општина Кладово“.
Након радова на терену, који су обухватили археолошке дефиниције постојећег стања, архитектонско-геодетска снимања и на крају фотограметријска снимања, можемо рећи да је прва фаза поменутог пројекта завршена.
Предстоји израда архитектонског и грађевинског пројекта који ће конкурисати за доделу средстава за конзерваторско-рестаураторске радове. Музеј Крајине ће то дело завршити до краја ове године.
На путу смо да још једно археолошко налазиште, које је било саставни део утврђене римске границе на Дунаву, заузме своје место на Унесковој мапи, као део целине на којој Музеј Крајине интензивно ради.
Руководилац пројекта је археолог-музејски саветник мр Гордан Јањић, а чланови стручног тима су др Бојан Поповић, архитекта Археолошког института у Београду; Милица Томић, археолог; Срећко Живановић, студент археологије. Стручни консултант је господин Александар Алексић, археолог, конзерватор-истраживачки саветник, Завод за заштиту споменика културе Ниш.

Насумични чланци:

Архива вести