Завршена конзервација старих и ретких књига

Старе и ретке књиге враћене са конзервације и рестаурације у Музеј Крајине и Народну библиотеку “Доситеј Новаковић“ у Неготину.
Пројекат „Конзерваторско-рестаураторске интервенције на фондовима старе и ретке књиге Музеја Крајине и Народне библиотеке “Доситеј Новаковић“ у Неготину“ реализован је средствима Министарства културе и информисња РС. Поступку рестаурације и конзервације подвргнуто је 25 књига (23 из Музеја Крајине и 2 из Народне библиотеке ”Доситеј Новаковић“), штампаних до 1867. године када је званично призната Вукова азбука. Конзерваторско-рестаураторске интервенције на старим књигама обавио је стручни тим конзерватора Народне библиотеке Србије.

                                    IMG_2226           IMG_2227

Насумични чланци:

Архива вести