Документи/извештаји

Правилник о сукобу интереса у Музеју Крајине

Мере за сукоб интереса у Музеју Крајине

Програм рада са финансијским планом Музеја Крајине за 2019. годину

Извештај о раду са финансијским извештајем Музеја Крајине за 2018. годину

Завршни рачун Музеја Крајине за 2018. годину

Програм рада са финансијским планом Музеја Крајине за 2020. годину

Извештај о раду са финансијским извештајем Музеја Крајине за 2019. годину

Завршни рачун Музеја Крајине за 2019. годину

Евиденција лица за заштиту података