АРХЕОЛОШКА ИСКОПАВАЊА ЛОКАЛИТЕТА ЕГЕТА

На локалитету Егета код Брзе Паланке започета су археолошка ископавања предвиђена за 2021. годину.Брза Паланка (Егета), представља једно од кључних налазишта на територији данашње Србије за проучавање настанка и развоја дунавског лимеса од 1. до 7. века, као и живота који се овде одвијао током средњег века. На њему се налазе остаци три утврђења који су археолошки констатовани путем проспекције и сондажним ископавањима мањег обима. Ископавања спроведена током претходне две године на простору Утврђења II показала су да на овом простору постоји праисторијски хоризонт, хоризонт 11-13. века који сведочи о обнови византијске власти у српском делу Подунавља, као и слохоризонт 17-18. века који се везује за период турске доминације. У току ове године планиран је завршетак истраживања СИ угаоне куле, као и наставак истраживања З бедема. Осим тога, планиран је и наставак истраживања средњовековних кућа у Ј делу фортификације. Пројекат се реализује захваљујући средствима Министарства културе и информисања Републике Србије, а руководиоци истраживања су Гордан Јањић, музејски саветник Музеја Крајине и др Перица Шпехар, ванредни професор Филозофског факултета у Београду.

Насумични чланци:

Архива вести